typas
slider2

Inaczej o ubezpieczeniach...

Blog obowiązkowy, zostaniesz na dłużej?

ubezpieczenia zawodowe

Jesteśmy specjalistami

od ubezpieczeń zawodowych

Słownik ubezpieczeniowy architekta

Umów podpisujemy coraz więcej – nie tylko z sieciami komórkowymi, telewizjami satelitarnymi czy dostawcami internetu, ale także bankami czy ubezpieczycielami. I większe mamy rozeznanie, w tym co znajduje się w dokumentach regulujących prawa i obowiązki obu stron, tym większa świadomość i ochrona. Trzeba pamiętać, że definicje zebrane na pierwszych stronach dokumentu stanowią ramy całej umowy. Także tej dotyczącej obowiązkowego OC zawodowego. W tym przypadku OC architekta.

Odrzucone roszczenie pacjenta

Pacjent żądał 80 tys. zł, w tym 55 tys. zł zadośćuczynienia od lekarza dentysty za to, że był nieprawidłowo leczony. Sprawa zajął się sąd, który odrzucił roszczenie pacjenta. Opisana niżej sprawa jest dowodem na to, że właściwie prowadzona dokumentacja medyczna może uchronić lekarza przed wypłatą z polisy zawodowej.

Zbędna operacja – 150 tys. zł

Sądy określając wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia coraz częściej biorą pod uwagę nie tylko rekompensatę utraconego zdrowia, ale także cierpienia psychiczne towarzyszące błędom lekarskim. Dlatego też zasądzane zadośćuczynienia za doznane krzywdy są coraz wyższe.