typas
slider2

Inaczej o ubezpieczeniach...

Blog obowiązkowy, zostaniesz na dłużej?

ubezpieczenia zawodowe

Jesteśmy specjalistami

od ubezpieczeń zawodowych

Autor: Robert Popielarz

Współpraca z rzeczoznawcą ppoż. wymaga dodatkowej ochrony w zakresie OC

Projektowanie budynków i obiektów budowlanych definiuje gąszcz praw szczegółowych – ustaw i rozporządzeń. Wśród kwestii regulowanych przez ustawodawcę jest także współpraca z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Architekci zdają sobie sprawę, że współpraca z rzeczoznawcami w niektórych obszarach jest obligatoryjna, nie mają jednak świadomości, że kwestia odpowiedzialności cywilnej jest bardziej złożona. Świadczą o tym przypadki odrzucanych roszczeń z obowiązkowej polisy OC architekta.

Zadośćuczynienie to nie odszkodowanie

Z OC zawodowego, w przypadku wystąpienia szkody, można dochodzić swoich roszczeń w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia, a w przypadku niektórych profesji, nawet renty. Większość osób nie ma świadomości, że poza odszkodowaniem poszkodowany ma prawo dochodzić od sprawcy, w zależności od rodzaju szkody, innych roszczeń, m.in. zadośćuczynienia. Bywa, że te pojęcia używane są zamiennie, bez zrozumienia. Czym się różnią? Najkrócej rzecz ujmując zadośćuczynienie nie dotyczy wyrównania szkody materialnej, ale obejmuje rekompensatę związaną z bólem i cierpieniem.

Słownik ubezpieczeniowy architekta – cz. 2

Kilka definicji, z którymi spotykają się Państwo podczas zawierania umów ubezpieczenia zawodowego opisałem w poprzednim wpisie. Kolejne, nieco bardziej złożone próbuję wyjaśnić w dzisiejszym wpisie. Często pojawiające się pojęcie regresu i prawa do jego wykupienia, kwestia odpowiedzialności (na zasadzie winy, za pracowników i podwykonawców) oraz tajemniczo brzmiące nazwy ubezpieczeń act commited i claims made, czyli triggery – o tym wszystkim w drugiej części „ubezpieczeniowego słownika architekta”.

Słownik ubezpieczeniowy architekta

Umów podpisujemy coraz więcej – nie tylko z sieciami komórkowymi, telewizjami satelitarnymi czy dostawcami internetu, ale także bankami czy ubezpieczycielami. I większe mamy rozeznanie, w tym co znajduje się w dokumentach regulujących prawa i obowiązki obu stron, tym większa świadomość i ochrona. Trzeba pamiętać, że definicje zebrane na pierwszych stronach dokumentu stanowią ramy całej umowy. Także tej dotyczącej obowiązkowego OC zawodowego. W tym przypadku OC architekta.