Jak dziś ubezpieczyć biuro rachunkowe?

0

O deregulacji, zmianie sumy gwarancyjnej OC dla biur rachunkowych, która będzie wynosić równowartość 10 tys. euro napisano już chyba wszystko. Mimo to wciąż pojawiają się pytania jak się ubezpieczać, czy wprowadzono okres przejściowy, czy ubezpieczenia zawarte przed 19 stycznia będą ważne?

Od kiedy po nowemu?

Granica to 19 stycznia – to wówczas wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zmiana przynosi tylko jedną sumę gwarancyjną i związana jest z ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768), która obowiązuje od 10 sierpnia br.

Zgodnie z tzw. ustawa deregulacyjną do prowadzenia takiej działalności nie są już potrzebne uprawnienia – certyfikat księgowy, tytuł doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta, ale nadal prowadzący księgi rachunkowe będą musieli posiadać obowiązkowe OC biura rachunkowego.

Gdy ubezpieczenie kończy się 16 stycznia

Powyższe zasady będą miały zastosowanie do umów zawartych przez biura rachunkowe od 19 stycznia 2015 r. Do tego czasu obowiązywać będzie dotychczasowe rozporządzenie, które mówi o 3 sumach gwarancyjnych, która zależy od usług oferowanych przez biuro rachunkowe:

  • 5 tys. euro – tylko niektóre czynności z zakresu doradztwa podatkowego

  • 10 tys. euro – prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)

  • 15 tys. euro – zarówno prowadzenie ksiąg rachunkowych i usług doradztwa podatkowego

UWAGA! Zatem wszystkie polisy zawarte przez 19 stycznia będą zawierane będą na podstawie rozporządzenia z 16 grudnia 2008r.

Biura rachunkowe muszą też pamiętać, że nie ma można wykupić ubezpieczenia wstecz. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności. Brak ubezpieczenia OC biura rachunkowego podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 234. poz. 1576) – Obowiązujące do 19 stycznia 2015r.

Rozporządzenie ministra finansów z 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. poz. 1616) – wejdzie w życie 19 stycznia 2015 r. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). – Obowiązujące od 19 stycznia 2015r.

Zostaw komentarz