Ubezpieczenia zawodowe

Zmiany w regulacji zawodu księgowego?

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje na temat przyszłości zawodu księgowego. W 2014 roku zderegulowano usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zmianom przyświecała idea ułatwienia dostępu do tzw. regulowanych...

Ubezpieczenie kluczowych osób w firmie

Kompletna zmiana sytuacji gospodarczej oraz społecznej w wyniku pandemii zmusiła małe i duże firmy do konkretnych działań. Mają one na celu utrzymanie działalności na rynku...

Współpraca z rzeczoznawcą ppoż. wymaga dodatkowej ochrony ubezpieczenia OC

Projektowanie budynków i obiektów budowlanych definiuje gąszcz praw szczegółowych – ustaw i rozporządzeń. Wśród kwestii regulowanych przez ustawodawcę jest także współpraca z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń...

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniło warunki funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność fizjoterapeutyczną. Nowe przepisy nałożyły obowiązek posiadania ubezpieczenia przez wszystkich...

Deregulacja nie obniżyła jakości usług prawnych

Sygnowany przez Komisję Europejską raport na temat zmian w egzaminacji zawodu adwokata oraz radcy prawnego udowadnia, że nowe zasady nie wpłynęły negatywnie na jakość świadczonych...

Co czwarte biuro rachunkowe z niewłaściwym zakresem polisy OC

Nawet co czwarte biuro rachunkowe ma niewłaściwie zawarte ubezpieczenie OC. Scenariusze są zazwyczaj dwa: albo podmiot posiada tylko OC obowiązkowe, a wykonuje także czynności nieobjęte...