Na wokandzie

130 tys. zł odszkodowania za śmierć dziecka

Za błąd popełniony przez lekarzy szpitala ZOZ w Końskich małżeństwo, które straciło dziecko, uzyskało odszkodowanie na drodze ugody. Wypłacona kwota wyniosła 130 tys. zł. (więcej…)

Wyrok karny za błąd w sztuce lekarskiej

Ordynator oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 3 w Rybniku został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i grzywnę...

Prawie pół miliona złotych odszkodowania za błąd lekarki

Po dziesięciu latach walki w sądach szpital w Głogowie będzie musiał wypłacić 450 tysięcy złotych odszkodowania za błąd ordynatorki, która w 2005 roku odmówiła przyjęcia...

Polacy rzadziej skarżą za zakażenia szpitalne, częściej o porody

Co roku w polskich placówkach dochodzi do kilkuset tysięcy tzw. zdarzeń medycznych, czyli złej diagnozy, nieudanej operacji, które prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, trwałego...

Dyskryminujące odszkodowanie

Portugalski sąd obniżył wysokość odszkodowania należnego kobiecie za błąd medyczny popełniony w szpitalu. W uzasadnieniu sąd wskazuje, że przyczyną zasądzenia niższej sumy był wiek poszkodowanej....

Odrzucone roszczenie pacjenta

Pacjent żądał 80 tys. zł, w tym 55 tys. zł zadośćuczynienia od lekarza dentysty za to, że był nieprawidłowo leczony. Sprawa zajął się sąd, który...