Kogo dotyczy OC zawodu?

Obowiązek posiadania OC za szkody powstałe w trakcie wykonywania działalności zawodowej wynika z aktów prawnych, zazwyczaj ustaw dotyczących poszczególnych grup zawodowych. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przeważnie dotyczy wolnych zawodów i takiej działalności, w której ponosi się odpowiedzialność osobistą.

Obowiązkiem posiadania OC objęte kilkadziesiąt zawodów, m.in.:

 • adwokaci,

 • radcowie prawni,

 • brokerzy finansowi,

 • zarządcy nieruchomości,

 • inżynierowie budownictwa,

 • architekci,

 • agenci biur turystycznych,

 • detektywi,

 • podmioty świadczące usługi certyfikacyjne,

 • doradcy podatkowi,

 • organizatorzy imprez masowych,

 • komornicy sądowi,

 • notariusze,

 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,

 • lekarze,

 • rzeczoznawcy majątkowi,

 • rzecznicy patentowi.

 

O ile przedstawiciele zawodów, na których ciąży obowiązek wykupienia OC zawodowego, wiedzą, że powinny się ubezpieczyć, o tyle osoby korzystające z usług ich reprezentantów często tej świadomości nie mają. Zanim podpiszemy umowę czy zdecydujemy się na dokonanie transakcji upewnijmy się czy posiada ubezpieczenie zawodowe, które jest daje poczucie gwarancji i ułatwia dochodzenie roszczeń. Posiadanie OC zawodowego nie tylko zwiększa wiarygodność kontrahenta, ale jest narzędziem zabezpieczającym interesy obu stron.

Lepiej dmuchać na zimne… zwłaszcza, że przedstawicielom powyższych zawodów powierzamy zazwyczaj opiekę nad rachunkowością w firmie, wycenę/sprzedaż nieruchomości czy projekt wymarzonego domu.

Zostaw komentarz