Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów

Fizjoterapeuta obowiązkowe OC

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniło warunki funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność fizjoterapeutyczną.
Nowe przepisy nałożyły obowiązek posiadania ubezpieczenia przez wszystkich fizjoterapeutów wykonujących zawód w formie działalności gospodarczej, zarówno jako podmiot leczniczy, jak i praktyka fizjoterapeutyczna.

 Z czym wiążą się zmiany?

Podobnie jak w przypadku np. pielęgniarek, fizjoterapeuci mogą wykonywać zawód w nowej, formie indywidualnych lub grupowych praktyk zawodowych. W tej sytuacji należy spełnić warunki wynikające z prowadzenia takiej formy działalności. Jednym z warunków jest obowiązek posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty na kwoty wskazane w rozporządzeniu MF.

Nowe przepisy są odpowiedzią na postulaty osób pracujących w tym zawodzie. Teraz fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą mogą wybrać formę, w jakiej będą ją wykonywać. Przy czym niezależnie od decyzji, jaką podejmą, działalność taka będzie podlegać obowiązkowi posiadania polisy OC fizjoterapeuty.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty

Wymagane w rozporządzeniu kwoty ubezpieczenia, są wyższe dla podmiotów leczniczych. Minimalna suma dla tej formy działalności to 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia, które zaistniały w okresie trwania ubezpieczenia. Natomiast dla praktyk fizjoterapeutycznych, sumy wynoszą 30 tys. euro na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe i 150 tys. euro na wszystkie szkody, jakie powstaną w okresie ubezpieczenia fizjoterapeuty.

Czy obowiązkowa polisa wystarczy?

Zakres obowiązkowej polisy OC chroni fizjoterapeutę przed pokrywaniem z własnej kieszeni szkód osobowych, wyrządzonych pacjentom podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że szkody wyrządzone np. w mieniu pacjenta oraz osób trzecich, nie będą objęte polisą obowiązkowego ubezpieczenia fizjoterapeuty.

Pomimo tego, że wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC, nie jest wymagane w przypadku pracy na etacie, pracownik może odpowiadać za wyrządzone szkody do wysokości trzykrotności swojej miesięcznej pensji.
Fizjoterapeuci pracujący na umowę zlecenie, nie są w lepszej sytuacji, odpowiedzialność w tym przypadku może wynosić nawet całą wartość wyrządzonej szkody.

Niezależnie od formy wykonywania zawodu, dobrze pomyśleć nad wykupieniem dobrowolnego ubezpieczenia OC fizjoterapeuty. Roczny koszt takiej polisy jest nieadekwatnie niski do tego, jak wysokie sumy odszkodowań, a nawet dożywotniej renty może zadecydować sąd, w razie spowodowania szkody z winy fizjoterapeuty.

Zostaw komentarz