typas
slider2

Inaczej o ubezpieczeniach...

Blog obowiązkowy, zostaniesz na dłużej?

ubezpieczenia zawodowe

Jesteśmy specjalistami

od ubezpieczeń zawodowych

Sankcje dla pośredników, zarządców i rzeczoznawców bez wykupionej polisy OC

Mająca miejsce przed trzema laty deregulacja zawodów m.in. rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika oraz zarządcy nieruchomości sprawiła, że pracę w tych profesjach mógł podjąć w zasadzie każdy. Jedynym warunkiem było wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Niemniej jednak ten zapis nie zapewnił klientom tych profesji wystarczającego poczucia bezpieczeństwa, gdyż do tej pory nie było jednak instrumentów, pozwalających na skuteczne egzekwowanie tego wymogu. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt, który nie tylko doprecyzowuje obowiązki rzeczoznawców, pośrednikówzarządców nieruchomości, ale także nakłada na nich kary związane z niewykupieniem obowiązkowej polisy OC. Projekt w tej sprawie 16 marca trafił pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jakie sankcje czekają na nieuczciwych przedsiębiorców?

 

Wysokie kary za brak OC

Proponowana nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami zakłada nałożenie wysokich kar finansowych na osoby pracujące w branży nieruchomości, które nie wykupią obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wszystko po to, by ułatwić klientowi dochodzenie swoich roszczeń w przypadku pojawienia się szkody. Wysokość kary ma być wielokrotnością średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce i będzie różna dla poszczególnych zawodów.

Najwyższą kwotą obciążeni zostaną nieposiadający polisy OC rzeczoznawcy majątkowi, którzy będą zmuszeni zapłacić nawet do 50 tys. zł. Nieco mniej za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zapłacą zarządcy nieruchomościami – w ich przypadku kwota ta ma wahać się w granicach od 16 do nawet 40 tys. zł. Dotkliwa będzie również kara dla nieubezpieczonych pośredników nieruchomości, na których będzie można nałożyć karę w wysokości od 8 do 20 tys. złotych.

 

Kto skontroluje profesjonalistów?

Tym razem przewidziano nie tylko sankcje za brak polisy, ale także wskazano organ nadzorczy, który będzie czuwać nad realizacją zapisów ustawy. Kontrolowaniem obowiązkowych ubezpieczeń pośredników i zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowym ma się zająć Inspekcja Handlowa. Kary mają być nakładane w formie decyzji administracyjnej. Na jej zapłatę będzie tylko 14 dni. Jeżeli przedsiębiorca nie zapłaci, sankcja będzie ściągana na podstawie przepisów o egzekucji w administracji.

 

Bez OC umowa jest nieważna

Kara finansowa nie jest jedyną, jaka może spotkać nieubezpieczonych rzeczoznawców, pośredników czy zarządców nieruchomości. Jeśli w operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego lub umowie pośrednictwa nie będzie informacji o numerze ubezpieczenia OC, nazwy ubezpieczyciela oraz okresie obowiązywania polisy, będzie można uznać taki dokument za nieobowiązujący prawnie, a klient zyska możliwość wypowiedzenia takiej umowy w trybie natychmiastowym.

Projektowane od wielu miesięcy zmiany mają wyeliminować z rynku nieuczciwych pracowników. To również zabezpieczenie dla klientów, którzy ponosząc szkodę w wyniku działań rzeczoznawcy, pośrednika czy zarządcy nieruchomości, niejednokrotnie nie mogli wyegzekwować w sądzie należnego im odszkodowania. Teraz ma się to zmienić.

Projekt znajduje się aktualnie na etapie legislacji. Termin wejścia ustawy w życie planowany jest na 1.09.2017 r.

Lidia Ciepińska

Lidia Ciepińska

O autorze:

Z ubezpieczeniami związana jestem od 24 lat. Od początku mojej historii w iExpert.pl zajmuję się dwiema grupami - zawodami związanymi z branżą nieruchomości (pośrednikami i zarządcami nieruchomości oraz branżą medyczna - lekarzami, fizjoterapeutami oraz pielęgniarkami.

Kontakt: lidia.ciepinska@iexpert.pl

Komentarze: 0

Dodaj komentarz