Ubezpieczenie kluczowych osób w firmie

0
ubezpieczenie kluczowych osób w firmie

ubezpieczenie kluczowych osób w firmieKompletna zmiana sytuacji gospodarczej oraz społecznej w wyniku pandemii zmusiła małe i duże firmy do konkretnych działań. Mają one na celu utrzymanie działalności na rynku i ochronę poszczególnych podmiotów – kluczowych dla sprawnego działania przedsiębiorstwa.  Dlatego też poza ubezpieczeniem od utraty zysku uwaga firm skupia się także na ochronie najważniejszych dla nich osób.

W obecnym czasie przedsiębiorstwa działające w praktycznej każdej branży szukają rozwiązań na wielu polach, które pomogą im w sytuacjach zewnętrznych i pozwolą uniknąć niepotrzebnego kryzysu. Okres pandemii i zamknięcia gospodarki wykluczył z rynku już wiele firm natomiast te, które przetrwały cięższy okres zdecydowanie odczuły to finansowo. Tym samym firmy, w tym towarzystwa ubezpieczeniowe szukają nowych rozwiązań w zakresie ochrony działalności od wymuszonej przerwy.

Wygodne rozwiązania

Dotychczasowe ubezpieczenie przerwy w działalności zależało od szkód materialnych, np pożar lub zalanie siedziby firmy. Nowe rozwiązania mają na celu poszerzyć ten zakres ochrony, by móc zapewnić pomoc, gdy przestój w działalności spowodowany jest przez szkody niematerialne. 

Poza tym zauważa się rosnące zainteresowanie taką ochroną jak ubezpieczenie kluczowych osób w firmie takich jak menedżerowie, prezes czy właściciel. Tego typu polisa przede wszystkim zapewnia odpowiednią ilość środków na znalezienie zastępstwa. Może się to wiązać z pokryciem kosztów rekrutacji czy wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych na czas określony, do czasu znalezienia zastępstwa. Niektóre polisy mogą zapewnić również częściowe wsparcie w wypłacie pensji nowo zatrudnionej osobie przez kilka miesięcy.

Ponad to ubezpieczenie zadziała z rekompensatą w przypadku długotrwałej niezdolności do pracy kluczowej osoby tj. menedżer, które wygenerowało utratę zysków. W przypadku spółki polisa bierze pod uwagę również wykup akcji lub udziałów, które posiada osoba Ubezpieczona. Nasz Ubezpieczyciel zajmie się również likwidacją firmy jeśli np. niezdolność do pracy właściciela nie może zapewnić dalszego funkcjonowania firmy. Na tę ochronę przede wszystkim powinny zwrócić uwagę małe i średnie przedsiębiorstwa. Szczególnie w tym sektorze działanie firmy opiera się na rodzinnym biznesie lub na indywidualnej odpowiedzialności za zyski.

ubezpieczenie kluczowych osób w firmie

Wymuszone zmiany

Obecna sytuacja społeczna, gospodarcza i zdrowotna w Polsce i na świecie stawia pracodawców w ofensywie do poszukiwania odpowiednich zabezpieczeń swojej firmy. Panująca pandemia winna wymusić poszukiwania ubezpieczenia z odpowiednią opieką zdrowotną dla pracowników. Również sytuacje, kiedy pracę biurową trzeba przenieść na działania zdalne powinny zwrócić uwagę firm na cyberubezpieczenia. Uchronią one od wycieku danych oraz unieruchomienia firmy wskutek ataków hakerskich. Tym samym generowane są nowe koszty, które jednak mogą być pokryte przez ochronę ubezpieczeniową przedsiębiorstwa. 

Zostaw komentarz