Ubezpieczenie NNW szkolne, inwestycja w bezpieczeństwo dziecka.

0

Wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego. Dzieci cieszą się ostatnimi chwilami wakacji. Rodzice przygotowują do kompletowania szkolnej wyprawki. Dla wielu z nich, wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków to jej nieodłączny element. Jako że NNW dziecka nie jest obowiązkowe, a proponowany przez szkołę wariant tej polisy często oferuje skromny zakres ochrony, warto rozejrzeć się za alternatywami. Jak zatem najlepiej zabezpieczyć własne dziecko w razie wypadku?

Czym jest szkolna polisa NNW?

NNW szkolne  to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, skierowane do rodziców przedszkolaków i uczniów. Jego głównym celem jest oferowanie wsparcia finansowego i pomocy w razie wypadku dziecka. Co to oznacza w praktyce? 

Jeśli nasza pociecha złamie nogę lub ulegnie innemu wypadkowi, w zależności od wykupionego wariantu polisy, ubezpieczyciel może pokryć czekające nas koszty leczenia, zwrócić środki wydane na sprzęt ortopedyczny, czy wypłacić odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Jest to ubezpieczenie, które działa przez cały rok, nie tylko na terenie szkoły czy przedszkola. Zatem jeśli nasza pociecha ulegnie wypadkowi w domu, na wakacjach czy podczas zabawy na świeżym powietrzu, nadal z tytułu polisy otrzymamy pomoc finansową. 

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada listę określonych sytuacji losowych — ryzyk, w których będzie się nam należała wypłata środków. Warto przyjrzeć się uważnie dostępnym na rynku ofertom. Dzięki temu w zależności od aktywności naszego dziecka mamy szansę wybrać takie ubezpieczenie, którego zakres ochrony będzie najlepiej dopasowany do naszych potrzeb. 

Zapewnienie ubezpieczenia dziecku — obowiązek czy decyzja rodzica?

W Polsce ubezpieczenie NNW dziecka nie jest obowiązkowe. Rodziców i placówki edukacyjne nie wiążą w tej kwestii żadne przepisy prawa. W przypadku szkół i przedszkoli jedynym wyjątkiem od tej reguły jest organizacja wycieczek. Wtedy organizator musi zapewnić ubezpieczenie NNW wszystkim uczniom i podopiecznym biorącym w nich udział. 

To, w jakim zakresie i czy w ogóle chcemy przy pomocy polisy zabezpieczyć własną pociechę, zależy jedynie od decyzji rodzica. Nie zmienia to jednak faktu, że pomoc finansowa, którą moglibyśmy otrzymać w razie wypadku, jest w stanie zaoszczędzić nam wielu zmartwień i wydatków na leczenie (założenie gipsu, szycie rany) czy rehabilitację z własnych środków. 

Rodzic ma prawo swobodnie dysponować otrzymanymi środkami. W razie wypadku dziecka może opłacić prywatną konsultację medyczną, rehabilitację, zakupić sprzęt ortopedyczny, czy pokryć koszty korepetycji w okresie nieobecności pociechy w szkole. 

Zakres ochrony proponowanych przez szkoły popularnych grupowych polis może nie wystarczyć. 

Wykupienie ubezpieczenia proponowanego przez placówkę, do której uczęszcza dziecko, jest praktyczne i pozwala oszczędzić czas. Zdejmuje z rodzica konieczność samodzielnego przeglądania ofert, a składki, które należy opłacić, są niewysokie. Jednak w efekcie grupowa polisa posiada często skromny zakres ochrony i niską sumę ubezpieczenia, która może nie spełniać oczekiwań.

W takim wypadku dobrą alternatywą może być wykupienie indywidualnej polisy lub „doubezpieczenie” dziecka. Zakres i sumę ubezpieczenia możemy wtedy dostosować do naszych potrzeb i finansowych możliwości. Dziecko może być objęte dowolną liczbą polis ubezpieczeniowych obejmujących podobny zakres i ryzyko. Warto odnotować, że wykupienie dodatkowej polisy, pozwala na rozszerzenie zakresu ochrony, uwzględnienie dodatkowych ryzyk, oraz zwiększenie sum gwarantowanych. W razie wypadku rodzicom należą się wypłaty świadczeń z wszystkich posiadanych przez dziecko umów NNW. 

Na co zwrócić uwagę wybierając szkolne ubezpieczenie?

Decydując się na zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego, należy skrupulatnie przejrzeć oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Pozwoli to na świadome i odpowiedzialne dobranie oferty do potrzeb i aktywności dziecka. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie czynniki jak:

   • zakres oferowanej pomocy (pokrycie leczenia i rehabilitacji, pobytu w szpitalu, specjalistycznego sprzętu itd.),
   • zakres wypadków, jakim może ulec dziecko — ryzyka (złamanie nogi, wybicie zęba, oparzenia, ukąszenia itd.),
   • wysokość gwarantowanych wypłat (niższa składka zwykle oznacza skromniejsze świadczenia),
   • wysokość limitów sum gwarantowanych (te mogą różnić się pod względem maksymalnej kwoty świadczenia w razie wystąpienia określonego w umowie ryzyka), 
   • stosunek wysokości składki do oferowanych świadczeń.

Ubezpieczenie, które odpowie na potrzeby Twojego dziecka.

Wartą odnotowania w tym kontekście jest oferta PZU edukacja — ubezpieczenia które działa 24 h/7 przez cały rok, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Obejmuje dziecko ochroną, nie tylko w szkole, ale i na dodatkowych zajęciach, oraz zajęciach sportowych. Podczas trwania ferii, wakacji oraz w czasie wolnym. Przy stosunkowo niewielkiej wysokości składki, otrzymujemy szeroki zakres ochrony. Roczny koszt rzędu 30 zł zapewni nam pomoc bezpośrednio po wypadku. W tej cenie ubezpieczenie gwarantuje nam poza standardową opieką:

   • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku — do 7 000 zł — w dowolnej prywatnej klinice za udzielanie natychmiastowej pomocy po wypadku 
   • pokrycie kosztów domowego nauczania / korepetycji w razie konieczności pozostania dziecka w domu — do 1 200 zł
   • pomoc psychologiczną — do 2 000 zł
   • świadczenie za pobyt w szpitalu po wypadku — do 220 zł/dzień pobytu (od 1 dnia po wypadku i od 6 dnia po chorobie)
   • pakiet assistance na terenie Polski (ubezpieczyciel zajmie się za nas organizacją pomocy medycznej i pokryje jej koszty)
   • pomoc w razie wypadku w wyniku uprawianego przez nasze dziecko sportu, w tym sportów ekstremalnych.
   • zwrot kosztów wydanych na zakup pomocy ortopedycznej czy rekonstrukcji zębów — do 17 500 zł
   • zwrot kosztów w przypadku konieczności dostosowania mieszkania — do 7 000 zł
   • wypłatę świadczenia w razie śmierci rodzica lub opiekuna w wyniku nieszczęśliwego wypadku — do 7 000 zł

Zakres ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży w przypadku PZU edukacja nie zmienia się ze względu na wysokość składki. Zmianie ulega jedynie wielkość gwarantowanych świadczeń. Dzięki temu nasze dziecko otrzyma pomoc w tych samych sytuacjach niezależnie od kwoty ubezpieczenia. Rodzic z kolei ma możliwość wyboru takiego wariantu składki, której wysokość odpowiada jego finansowym możliwościom.  

 

Zostaw komentarz