Co czwarte biuro rachunkowe z niewłaściwym zakresem polisy OC

0
Jak dobrać właściwy zakres ubezpieczenia dla biura rachunkowego

Nawet co czwarte biuro rachunkowe ma niewłaściwie zawarte ubezpieczenie OC. Scenariusze są zazwyczaj dwa: albo podmiot posiada tylko OC obowiązkowe, a wykonuje także czynności nieobjęte ochroną, jak chociażby kalkulacje wynagrodzeń i składek do ZUS i FP; albo biuro obsługujące swoich klientów jedynie w zakresie KPiR i zeznań podatkowych posiada obligatoryjną polisę OC, która jest aktywna tylko w odniesieniu do prowadzenia ksiąg handlowych, a nie obejmuje ochroną zakresu księgowości uproszczonej.

Ograniczona odpowiedzialność w OC obowiązkowym

Ustawodawca by chronić klientów biur rachunkowych przed możliwymi błędami, zobowiązał część biur rachunkowych do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Prowadzący biura rachunkowe powinni pamiętać, że w obecnym stanie prawnym, tj. po nowelizacji ustawy o rachunkowości i doradztwie podatkowym oraz wejściu w życia rozporządzenia MF w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, niektóre czynności wykonywane przez biura rachunkowe są poza ochroną obowiązkowego OC. Nowe rozporządzenie obliguje do zawarcia polisy OC jedynie te podmioty, które prowadzą księgi handlowe, a ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej, która jest zdefiniowana przez rozporządzenie Ministra Finansów.

Przeczytaj więcej o obowiązkowym OC biura rachunkowego >>

Księgowość uproszczona i podatki poza ochroną

Biura rachunkowe, które świadczą swoje usługi kilku podmiotom powinny mieć świadomość, że odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach OC obowiązkowego ograniczona jest tylko do czynności świadczonych na rzecz firm, którym prowadzą pełną księgowość. Prowadzenie księgowości uproszczonej dla innych klientów jest w takim wypadku poza ochroną zapewnioną przez ubezpieczenie obowiązkowe.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje także prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania klientom pomocy w tym zakresie.

Chcąc zapewnić sobie pełną ochronę i objąć nią czynności związane ze świadczeniem określonych czynności doradztwa podatkowego, należy pamiętać o rozszerzeniu ochrony ubezpieczenia obowiązkowego poprzez wykupienie OC dobrowolnego. Włączenie czynności doradztwa podatkowego do ochrony ubezpieczeniowej na poziomie sumy gwarancyjnej 20 tys. zł dodatkowy koszt 95 zł rocznie.

Dowiedz się więcej o OC dobrowolnym biura rachunkowego >>

Kadry i płace a OC obowiązkowe

Praktyka pokazuje, że biura rachunkowe często oferują kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową. Prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy, naliczaniem wynagrodzeń i odprowadzeniem składek za pracowników są ujęte w klauzuli dobrowolnej. Oznacza to, że te czynności nie są objęte ochroną ubezpieczenia obowiązkowego.

Rozszerzenie ochrony o obliczanie wynagrodzeń za pracę, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, wpłat na PFRON oraz przekazywanie związanych z tym dokumentów oraz kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi jest opcjonalne. Stanowi dodatkowe rozszerzenie, które jest uzupełniająca ochroną dla tych biur rachunkowych, które realizują obsługę kadrowo-płacową.

Składki za to rozszerzenie dla minimalnej sumy gwarancyjnej 20 tys. zł zaczyna się już od 95 zł za rok. Dlatego biura rachunkowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową powinny rozważyć dodatkowe ubezpieczenie obejmujące wyżej wspomniane ryzyka. W innym przypadku ochrona ubezpieczeniowa jest niepełna, a biuro ryzykuje wypłatę kwoty roszczenia z własnego majątku.

Jak zmienić zakres polisy?

Zdefiniowanie ochrony ubezpieczeniowej najprostsze jest w momencie składnia wniosku o ubezpieczenie obowiązkowe, choć rozszerzenie ochrony jest możliwe w każdym momencie. Intuicyjny kalkulator online pozwala wykupić OC dobrowolne w dowolnym momencie na rok, jeśli jednak zależy Ci, by okres ochrony dobrowolnej i obowiązkowej pokrywał się – wystarczy czy skontaktować się z Doradcą Klienta i poprosić o aneksowanie polisy.

Właściciel firmy zlecający usługi księgowe zewnętrznej firmie, ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku niewykonania, bądź nienależytego wykonania zleconych usług, dlatego biuro księgowe powinno mieć ochronę ubezpieczeniowa dopasowaną do rodzaju świadczonych usług, wówczas nie ma podstaw do obaw. Zaspokojenie roszczenia następuje wówczas z polisy, a nie majątku biura rachunkowego a nie z własnego majątku.

Tu znajdziecie kalkulatory dla kilku ofert ubezpieczeń, możecie sami obliczyć składkę i porównać koszty. >> 

Zostaw komentarz