Kary za brak OC znowu w górę. Ile zapłacimy po podwyżkach? 

0
Kary za brak OC Samochodowego

W Polsce ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe. Co za tym idzie, jeśli nie wykupimy go w odpowiednim momencie, należy liczyć się z konsekwencjami w postaci kar finansowych. Z początkiem lipca za brak ważnego OC pojazdów mechanicznych zapłacimy znacznie więcej niż do tej pory.

Rośnie płaca minimalna, a z nią kary

Jednym z wielu skutków inflacji jest wzrost najniższej krajowej, która w lipcu br. podniesie się o 110 zł. To od jej wysokości zależy wysokość kar za brak OC. Wynika to z przepisów zawartych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 r. Sposób w jaki ustala się jak dużą karę zapłacimy, zależy od rodzaju pojazdu i stanowi wielokrotność lub część minimalnego wynagrodzenia: 

  • samochody osobowe — wartość dwóch minimalnych wynagrodzeń
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy — wartość 3 minimalnych wynagrodzeń
  • pozostałe pojazdy — jedną trzecią wartości minimalnego wynagrodzenia. 

Roztargnieni powinni mieć się na baczności, na wysokość kar ma też wpływ czas, który upłynął od wygaśnięcia ubezpieczenia:

  • do 3 dni — 20% opłaty
  • do 2 tygodni — 50% opłaty
  • ponad 2 tygodnie — 100% opłaty.

Astronomiczne kwoty — ile zapłacę?

Przy wzroście minimalnej krajowej do 3 600 zł, za brak OC zapłacimy wysokie kary. Warto wiedzieć, że UFG nakłada kary za brak polisy tylko za okres bez OC w roku dokonanej kontroli. Poprzednie lata ulegają przedawnieniu.

Obrazowe pokazanie wysokości Kar OC samochodowego od 1wszego lipca

 

Dobre praktyki — jak uchronić się od niepotrzebnych kosztów? 

W przypadku kar za brak OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie stosuje taryfy ulgowej. Nawet jeden dzień bez ubezpieczenia może nas słono kosztować. Wraz z postępującą cyfryzacją znacząco wzrosła wykrywalność przerw w posiadaniu OC. Obecnie to, czy posiadamy ubezpieczenie komunikacyjne jest sprawdzane nie tylko w przypadku kontroli drogowej. UFG dokonuje weryfikacji za pomocą systemu informatycznego porównującego dane o zarejestrowanych pojazdach, z aktualizowanymi na bieżąco bazami zawartych polis.

 

Jednak jeśli znajdziemy się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, mamy możliwość wpłynięcia na wysokość zasądzonych zobowiązań. Konieczne jest wypełnienie wniosku o odwołanie, którego wzór jest dostępny na stronie UFG. W najbardziej skrajnych przypadkach Fundusz Gwarancyjny może nawet odstąpić od egzekwowania kary za brak OC.

Niewątpliwie najlepszym sposobem na uniknięcie niepotrzebnych kosztów jest wykupienie OC u wybranego ubezpieczyciela. Jest to ubezpieczenie, które odnawia się automatycznie – zatem, gdy już raz je wykupimy ubezpieczyciel powiadomi nas o konieczności opłacenia  kolejnej składki. W przypadku zakupu nowego samochodu ta zasada nie działa — sami musimy o tym pamiętać.

Zostaw komentarz