Poważne zachorowanie a utrata dochodów — jak zabezpieczyć się przed takim ryzykiem?

0

Dopóki dopisuje nam zdrowie i wszystko układa się dobrze, staramy się nie myśleć o ryzyku poważnego zachorowania. A jednak warto mieć plan awaryjny na wypadek utraty dochodu spowodowanego chorobą. Proste rozwiązanie zabezpieczy domowy budżet i zapewni niezbędne wsparcie finansowe w momencie, w którym szczególnie go potrzebujemy.

Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń z 2021 roku wskazuje, że aż 80% Polaków obawia się braku pieniędzy na leczenie poważnych chorób. Równocześnie zawirowania związane z pandemią i obecną sytuacją polityczną, rosnąca inflacja oraz idące w górę stopy kredytów mają duży wpływ na nasze poczucie finansowej i zawodowej stabilności. Jeśli dodać do tego ryzyko poważnej choroby, przedłużającego się leczenia i ewentualnych powikłań, można bez większego trudu zauważyć, jak bardzo domowy budżet ucierpi na utracie regularnego dochodu.

Ubezpieczenie utraty dochodu — sposób na bezpieczeństwo finansowe

Ubezpieczenie utraty dochodu chroni Twoje finanse w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, bez względu na rodzaj choroby lub kontuzji, która uniemożliwia Ci pracę. Może to być złamanie nogi, COVID-19 lub nowotwór — jeśli niezdolność do pracy trwa więcej niż 30 dni i wynika ze stanu zdrowia, otrzymasz odszkodowanie. Co ważne, podczas kupowania ubezpieczenia utraty dochodu, nie musisz wypełniać ankiety medycznej, ubezpieczenie tego typu nie ma także karencji, więc działa od dnia wykupienia polisy. Należy tylko mieć na uwadze, że ubezpieczyciel nie wypłaci świadczeń za niezdolność do pracy spowodowaną chorobami zdiagnozowanymi i leczonymi w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem polisy.

Ubezpieczenie od utraty dochodu może wykupić każdy, kto ma uprawnienia do wykonywania zawodu i ma mniej niż 65 lat. Oferta ubezpieczyciela jest kierowana do każdego, bez względu na rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, własna działalność).

Osoby, które decydują się na ubezpieczenie utraty dochodu, wpłacają składkę roczną (z możliwością płatności w ratach). Po roku można przedłużyć polisę na tych samych zasadach. Wielkość składki nie zwiększa się wraz z wiekiem osoby zainteresowanej, jednak warto zaznaczyć, że górną granicą jest 65. rok życia. Ubezpieczyciele umożliwiają wybór spośród kilku wariantów wypłat i sumy ubezpieczenia, niezależnie od wysokości dochodów. Świadczenie jest wypłacane 1 lub 31 dnia zwolnienia, a sumy ubezpieczenia mogą wynosić 60, 120 lub 180 tysięcy złotych.

Ubezpieczenie utraty dochodu a ubezpieczenie na życie

Choć Polacy coraz częściej wykupują polisy na życie i różnego typu ubezpieczenia zdrowotne, nie zawsze mogą liczyć na odszkodowanie, które pokryłoby koszty leczenia i dodatkowe wydatki. Wysokość odszkodowania zależy od wybranej oferty, rodzaju choroby, wielkości uszczerbku na zdrowiu i innych zmiennych. Równocześnie wypłacona przez ubezpieczyciela kwota może być zbyt niska, by pokryć koszty leczenia, ewentualnej rehabilitacji, a przy tym umożliwić regulację innych zobowiązań finansowych.

Ubezpieczenie od utraty dochodu wyróżnia się na tle innych polis prostymi warunkami i łatwym dostępem. Osoby zainteresowane zakupem takiej polisy nie muszą przechodzić badań lekarskich ani wypełniać ankiet medycznych. Dodatkową zaletą jest brak karencji, która często obowiązuje w przypadku zwykłych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych. Zaletą ubezpieczenia utraty dochodu jest stała suma ubezpieczenia, co oznacza, że po spełnieniu warunków ubezpieczyciel wypłaca zawsze taką samą kwotę, niezależnie od przyczyny.

Warto wiedzieć, że można równocześnie wykupić ubezpieczenie utraty dochodu oraz ubezpieczenie na życie. W razie wystąpienia np. poważnej choroby lub kontuzji, która uniemożliwi pracę, osoba ubezpieczona może liczyć na odszkodowania z obu polis.

Aż 83% Polaków uważa, że ubezpieczenie jest przydatne, gdy w życiu dzieją się złe rzeczy. Warto świadomie podjąć decyzję o rodzaju ubezpieczenia i rozważyć proste, praktyczne rozwiązanie, jakim jest ubezpieczenie utraty dochodu.

Zostaw komentarz