typas
slider2

Inaczej o ubezpieczeniach...

Blog obowiązkowy, zostaniesz na dłużej?

ubezpieczenia zawodowe

Jesteśmy specjalistami

od ubezpieczeń zawodowych

Co czwarte biuro rachunkowe z niewłaściwym zakresem polisy OC

Jak dobrać właściwy zakres ubezpieczenia dla biura rachunkowego

Nawet co czwarte biuro rachunkowe ma niewłaściwie zawarte ubezpieczenie OC. Scenariusze są zazwyczaj dwa: albo podmiot posiada tylko OC obowiązkowe, a wykonuje także czynności nieobjęte ochroną, jak chociażby kalkulacje wynagrodzeń i składek do ZUS i FP; albo biuro obsługujące swoich klientów jedynie w zakresie KPiR i zeznań podatkowych posiada obligatoryjną polisę OC, która jest aktywna tylko w odniesieniu do prowadzenia ksiąg handlowych, a nie obejmuje ochroną zakresu księgowości uproszczonej.

Ograniczona odpowiedzialność w OC obowiązkowym

Ustawodawca by chronić klientów biur rachunkowych przed możliwymi błędami, zobowiązał część biur rachunkowych do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Prowadzący biura rachunkowe powinni pamiętać, że w obecnym stanie prawnym, tj. po nowelizacji ustawy o rachunkowości i doradztwie podatkowym oraz wejściu w życia rozporządzenia MF w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, niektóre czynności wykonywane przez biura rachunkowe są poza ochroną obowiązkowego OC. Nowe rozporządzenie obliguje do zawarcia polisy OC jedynie te podmioty, które prowadzą księgi handlowe, a ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej, która jest zdefiniowana przez rozporządzenie Ministra Finansów.

Przeczytaj więcej o obowiązkowym OC biura rachunkowego >>

Księgowość uproszczona i podatki poza ochroną

Biura rachunkowe, które świadczą swoje usługi kilku podmiotom powinny mieć świadomość, że odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach OC obowiązkowego ograniczona jest tylko do czynności świadczonych na rzecz firm, którym prowadzą pełną księgowość. Prowadzenie księgowości uproszczonej dla innych klientów jest w takim wypadku poza ochroną zapewnioną przez ubezpieczenie obowiązkowe. 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje także prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania klientom pomocy w tym zakresie.

Chcąc zapewnić sobie pełną ochronę i objąć nią czynności związane ze świadczeniem określonych czynności doradztwa podatkowego, należy pamiętać o rozszerzeniu ochrony ubezpieczenia obowiązkowego poprzez wykupienie OC dobrowolnego. Włączenie czynności doradztwa podatkowego do ochrony ubezpieczeniowej na poziomie sumy gwarancyjnej 20 tys. zł dodatkowy koszt 95 zł rocznie.

Dowiedz się więcej o OC dobrowolnym biura rachunkowego >>

Kadry i płace a OC obowiązkowe

Praktyka pokazuje, że biura rachunkowe często oferują kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową. Prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy, naliczaniem wynagrodzeń i odprowadzeniem składek za pracowników są ujęte w klauzuli dobrowolnej. Oznacza to, że te czynności nie są objęte ochroną ubezpieczenia obowiązkowego.

Rozszerzenie ochrony o obliczanie wynagrodzeń za pracę, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, wpłat na PFRON oraz przekazywanie związanych z tym dokumentów oraz kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi jest opcjonalne. Stanowi dodatkowe rozszerzenie, które jest uzupełniająca ochroną dla tych biur rachunkowych, które realizują obsługę kadrowo-płacową.

Składki za to rozszerzenie dla minimalnej sumy gwarancyjnej 20 tys. zł zaczyna się już od 95 zł za rok. Dlatego biura rachunkowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową powinny rozważyć dodatkowe ubezpieczenie obejmujące wyżej wspomniane ryzyka. W innym przypadku ochrona ubezpieczeniowa jest niepełna, a biuro ryzykuje wypłatę kwoty roszczenia z własnego majątku.

Jak zmienić zakres polisy?

Zdefiniowanie ochrony ubezpieczeniowej najprostsze jest w momencie składnia wniosku o ubezpieczenie obowiązkowe, choć rozszerzenie ochrony jest możliwe w każdym momencie. Intuicyjny kalkulator online pozwala wykupić OC dobrowolne w dowolnym momencie na rok, jeśli jednak zależy Ci, by okres ochrony dobrowolnej i obowiązkowej pokrywał się – wystarczy czy skontaktować się z Doradcą Klienta i poprosić o aneksowanie polisy.

Właściciel firmy zlecający usługi księgowe zewnętrznej firmie, ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku niewykonania, bądź nienależytego wykonania zleconych usług, dlatego biuro księgowe powinno mieć ochronę ubezpieczeniowa dopasowaną do rodzaju świadczonych usług, wówczas nie ma podstaw do obaw. Zaspokojenie roszczenia następuje wówczas z polisy, a nie majątku biura rachunkowego a nie z własnego majątku.

Tu znajdziecie kalkulatory dla kilku ofert ubezpieczeń, możecie sami obliczyć składkę i porównać koszty. >> 

Komentarze: 1
 1. BrensnanNut 03:47 24 listopada 2018

  Acai Berry Health Benefits – Try An Berry Free Trial And Be Very Impressed!
  #2 – Acai Berry Detox.
  BBB rating S.
  The related company is FWM Laboratories, Inc.
  Have got 2693 complaints against them, most associated with these have not been resolved by supplier.

  Immunity – Before we describe the immunity boosting capabilities for this Acai Berry, we should take having a look at exactly what ORAC.
  ORAC is a measure of the damage caused towards the body by free radicals.
  The acai berry colon cleanse fruit has 3800 ORAC anti-oxidants.
  Its ORAC values are actually greater than spinach and broccoli used together.
  High ORAC values help the fruit fight free radicals better.

  Colon decontamination can be ended regarding ways, even though not all methods are safe and actual options.
  Several methods in lieu of ideal and actual results can be straightforward.
  Daily contingent within a colon decontamination supplements are surprising outcomes.
  Colon is part of the wither all over the body, and books.
  These wastes are offered by health and mind into family savings.

  In South America, acai berries benefits benefits have been known for hundreds of years.
  Tribes used its antibacterial properties to fight infections, that is antiseptic properties to heal cuts and scrapes.
  They consume it in big quantities through the wine they make from they.

  If you’re looking for the dietary pill you need to have to acai berries where to buy dietary supplement.
  This is because if you buy this supplement you in addition to can loss your weight naturally an individual could do this without involving energy device acai berry supplement is the most effective energy booster to keep you energetic each and every day.

  You need to make sure that any the product your buy is no extract which explains freeze dried, so that the fruit are usually in its full potency.
  The majority of the products you will discover are just extracts and in addition they contain other ingredients that will decrease great and bad a supplement as a weightloss product.
  One ingredient to beware of is guarana, which lowers the effectiveness of acai berries.

  Acai contains antioxidants, fiber, protein, amino acids, healthy omega fats, and anthocyanins.
  For ideal results when you buy acai and also superfoods, make certain they are pure and organic.
  The merchandise should be individually researched and tested within the seller’s company.
  All superfoods are excellent for supplementing an appropriate diet, also known as diet which lacking in important nutrient substances.
  Possess buy superfoods, you gain numerous and invaluable benefits to your body’s overall health and fitness.
  Achieve longer life, ensure that your ideal weight, and fight disease with them! They are the way ahead for healthy nourishment.

  I know many folks will say „I just don’t have enough to eat healthily, takeaway food is just too convenient” or „my less complicated so hectic, I’m lucky to get food in any way – much less healthy food”.
  I hope seeing those statement on the net will make them clear for which they are; excuses and justifications to hide the real problem.
  The limiting problem is different for everyone.
  Once you address it you can move on and, suddenly, your justifications look as ridiculous due to the fact ones I’ve written more.
  Then you can finally make something get. http://atde.abcmedecine.com/hairgraying/

Dodaj komentarz