Przedsiębiorca może odliczyć obowiązkowe składki do samorządów zawodowych. Ale nie wszystkie składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, federacji czy izb gospodarczych mogą stanowić koszt.

Co w sytuacji, gdy podstawą działania stowarzyszenia nie będzie odrębna ustawa, lecz prawo o stowarzyszeniach?

O tym, że obowiązkowe OC zawodowe jest kosztem pisaliśmy tutaj > ale czy składki, które wnoszą na rzecz organizacji zawodowych przedsiębiorcy są kosztem? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, jako że sprawa ociera się o przepisy podatkowe, które bywają trudne w interpretacji. Spróbujmy uporządkować.

Ogólnie rzecz ujmując przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów opłaty, które są obowiązkowe w prowadzonej przez nich działalności. Organy podatkowe w interpretacjach potwierdzają, że składka członkowska na rzecz izb zawodowych, do których przynależność jest obligatoryjna, regulowana ustawą, jest kosztem uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Zatem zgodnie interpretacjami organów podatkowych składka na rzecz samorządów zawodowych stanowi koszt, gdyż wynika bezpośrednio z obowiązkowej przynależności do tych organizacji i jest warunkiem koniecznym prowadzenia danego rodzaju działalności.

W takiej sytuacji znajdują się m.in. adwokaci, radcowie prawni, architekci, lekarze, czy aptekarze.

Co w sytuacji, gdy zawieszamy działalność?

Doskonale zobrazuje to przykład z życia, rozstrzygnięty przez organy podatkowe. Prawnik, który prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej w kancelarii adwokacko-radcowskiej. Co miesiąc opłaca obowiązkową składkę do samorządu adwokatów (członkowską plus ubezpieczenie OC adwokata). Jednocześnie jako, że przynależy do samorządu zawodowego radców prawnych i również opłaca tam obowiązkową składkę. Obecnie wykonuje czynnie zawód adwokata. Nie chciał jednak wykreślać się z samorządu zawodowego radców prawnych, by w razie potrzeby móc świadczyć usługi jako radca prawny. Wystąpił o interpretację czy składki do samorządu radców prawnych w momencie zawieszenia wykonywania zawodu podlegają odliczeniu.

Zgodnie z orzeczeniem – składki, także te do samorządu radców prawnych, stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu. Nawet w momencie zawieszenia wykonywania zawodu. Służą bowiem zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów. Dlaczego? Dlatego, że nieopłacanie składek samorządowych w zawodach prawniczych (adwokat, radca prawny) grozi postępowaniem dyscyplinarnym, a nawet wykreśleniem takiego adwokata lub radcy prawnego z listy samorządu zawodowego.

Gdy przynależność nie jest obowiązkowa…

Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy mogą odliczać składki. Ci, którzy nie mają zdefiniowanego obowiązku przynależności do organizacji branżowej muszą przede wszystkim sprawdzić podstawę funkcjonowania organizacji, do której należą.

Jeśli podstawą działania stowarzyszenia nie będzie odrębna ustawa, lecz prawo o stowarzyszeniach, które jest zbiorem regulacji prawnych skierowanym do ogółu społeczeństwa, to składki te nie podlegają więc w ogóle odliczeniu.

 

  • interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB1/415-569/13-2/ AG).
  • interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-569/13-2/PR).
  • interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB1/415-225/14-2/ KO).

 

Więcej o odliczeniu składek, które są dobrowolnymi wpłatami do izb gospodarczych napiszemy wkrótce. Zapraszamy do śledzenia wpisów.

Zostaw komentarz