Jaka polisa dla biura rachunkowego?

0

Osoby prowadzące biura rachunkowe i doradcy podatkowi muszą starannie zawierać umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wykupując ubezpieczenie OC biura rachunkowe powinny szczególnie starannie ustalić jakie ubezpieczenie mają obowiązek zawrzeć. Wykupienie polisy z niewłaściwą minimalną sumą gwarancyjną może być również nieprzyjemne w skutkach.

O tym, jaką polisę, jaki zakres ubezpieczenia i przyporządkowaną mu sumą gwarancyjną należy wykupić decydują faktycznie wykonywane czynności i posiadane uprawnienia. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i doradztwo podatkowe są różnymi zawodami, regulowanymi odrębnymi ustawami i rozporządzeniami.

Bywa, że doradca podatkowy zamiast ubezpieczenia OC doradcy podatkowego wykupił ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Zdarza się również, że doradca podatkowy wykonuje także czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zawarł umowę tylko na obowiązkowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego.

Jaką polisę OC wykupić?

Przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe w ramach swojej działalności wykonują również niektóre czynności doradztwa podatkowego np.

  • sporządzają zeznania i deklaracje podatkowe,
  • prowadzą księgi podatkowe,
  • udzielają pomocy w tym zakresie podatnikom czy płatnikom.

Taki przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe, który wykonuje czynności doradztwa podatkowego, dopuszczone przez ustawę o rachunkowości, powinien wykupić polisę OC dla biur rachunkowych.

Inaczej się ma kwestia polisy doradcy podatkowego, który powinien wykupić polisę określoną w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe. Jeśli doradca podatkowy wykonuje jednocześnie usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, to musi wówczas zawrzeć dodatkowo umowę obowiązkowego ubezpieczenia przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kary za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia są dotkliwe. Brak polisy OC skutkuje m. in. niemożliwością wykonywania czynności zawodowych, koniecznością naprawienia wyrządzonej szkody z własnego majątku, oraz często grzywną.

Zostaw komentarz