typas
slider2

Inaczej o ubezpieczeniach...

Blog obowiązkowy, zostaniesz na dłużej?

ubezpieczenia zawodowe

Jesteśmy specjalistami

od ubezpieczeń zawodowych

Polisa potrzebna do przetargu

Jednym z wymogów formułowanych podczas ogłaszania przetargów dla agencji ochrony jest nadwyżkowa polisa OC działalności gospodarczej. Czym się kierować wybierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i czy wysoka suma gwarancyjna to najważniejsze kryterium?

Wymogi organizatora przetargu

Przystąpienie do przetargu to zazwyczaj kilkutygodniowa procedura skupiająca się wokół szacunków, wycen, gromadzenia dokumentacji i zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymogów narzuconych przez zamawiającego. Jednym z wymagań stawianych podczas tej procedury wobec firm z branży ochrony jest konieczności posiadania nadwyżkowej polisy OC.

Organizator przetargu wymaga od uczestników posiadania polisy OC na określoną sumę gwarancyjną. Z uwagi na fakt, że obowiązkowa polisa zawierana jest maksymalnie na 50 tys. euro, to konieczne jest wykupienie polisy nadwyżkowej. O ile zakres zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC jest szeroki i dotyczy całego katalogu działalności branżowej prowadzonej przez agencję ochrony, o tyle z ubezpieczeniem nadwyżkowym OC sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Jak wybrać nadwyżkowa polisę OC agencji ochrony?

Właściwie dobrana  polisa = realna ochrona

Doświadczenie pokazuje brak znajomości specyfiki ubezpieczeniowej zarówno przez podmioty organizujące przetargi, jak i przez agencje ochrony. Wymagania dotyczące polisy ograniczają się zazwyczaj do odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej. Agencje ochrony zdecydowane na udział w przetargu powinny w taki sposób wybrać polisę OC, by w przypadku wystąpienia szkody móc liczyć na wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia.

Organizatorzy przetargów stawiają wymóg posiadania dodatkowego ubezpieczenia, gdyż suma gwarancyjna z obowiązkowej polisy OC z reguły nie odpowiada potrzebom organizatora. Jednak dobranie odpowiednio wysokiej sumy przy OC nadwyżkowym to nie wszystko.

Z racji tego, że zakres ubezpieczenia nadwyżkowego regulują ogólne warunki ubezpieczenia formułowane przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe, a nie narzucane przez ustawodawcę rozporządzenie, to każde OWU trzeba dokładnie przeanalizować. Warto przy tym zwrócić uwagę na zakres ochrony, katalog wyłączeń oraz udział własny, czyli tzw. franszyza.

Odpowiedni zakres ochrony

Właściwie dobrany zakres ubezpieczenia OC to jedna z kluczowych kwestii przy wyborze ubezpieczenia. Odpowiednio dobrane klauzule, definiujące zakres ubezpieczenia i dopasowanie ich do czynności będących przedmiotem przetargu, powinny być pierwszym krokiem. Wiele agencji ochrony działa jedynie w obszarze ochrony fizycznej mienia i systemach alarmowych – wówczas wybór ubezpieczenia jest prosty, gdyż taka odpowiedzialność ubezpieczyciela zawiera się w ramach jednej lub dwóch klauzul.

Jeżeli katalog czynności, będących przedmiotem przetargu jest szeroki, to zakres ubezpieczenia musi to uwzględniać. Dla ubezpieczycieli ochrona parkingu, placu budowy czy korzystanie w ramach działalności z usług podwykonawców to dodatkowe ryzyka, odrębnie wyceniane.

Wykluczenia, czyli kiedy polisa nie działa

Zanim do dojdzie do podpisania umowy ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczyciel nie ogranicza swojej odpowiedzialności. Może to zrobić np. poprzez wprowadzenie limitów w ramach głównej sumy ubezpieczenia, przydzielając ograniczenia do poszczególnych ryzyk.

Zdarza się, że firmy, których filarem działalności jest ochrona obiektów posiadają polisy na 3 mln zł ograniczone limitem 100 tys. zł. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli roszczenie wobec firmy przekroczy wskazany limit 100 tys. zł, przedsiębiorca będzie musiał pokryć różnicę z własnego majątku. Z doświadczenia wiem, że często zdarzają się na rynku polisy dobrowolne, których konstrukcja nigdy nie pozwoli na wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia.

Udział własny w ubezpieczeniu

Kolejną pułapką dla przedsiębiorcy stają się wszelkiego udziału franszyzy zawarte w ubezpieczeniu. Może to być zarówno udział własny (franszyza redukcyjna) – wypłacone odszkodowanie pomniejszane jest o wcześniej ustaloną wartość procentową lub kwotową, jak i franszyza integralna – czyli sytuacja, w której ubezpieczyciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność od określonej kwoty roszczenia. 

Oszczędzając na składce ubezpieczeniowej przedsiębiorca naraża się na ewentualne pokrycie roszczeń klientów z własnej kieszeni, gdyż przekroczy ustalone limity dla poszczególnych klauzul lub takich, których nie obejmuje zakres ubezpieczenia, gdyż nie został odpowiednio rozszerzony.

Reasumując przy wyborze ubezpieczenia dobrowolnego warto poświęcić czas na gruntowną analizę warunków oferowanych przez dane towarzystwo, a nie skupiać się tylko na doborze oczekiwanej przez kontrahenta sumy gwarancyjnej.

 

Masz wątpliwości jakie ubezpieczenie zawrzeć? Skontaktuj się ze mną.

Paweł Kwiatkowski

Kierownik ds. Kluczowych Klientów
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882 101 595
e-mail: pawel.kwiatkowski@iexpert.pl

Kategorie: Agencje ochrony
Paweł Kwiatkowski

Paweł Kwiatkowski

O autorze:

Z ubezpieczeniami jestem związany od... 8 lat. Z zawodowymi trochę krócej. Gdy chcę odpocząć od deklaracji i wniosków ubezpieczeniowych stawiam na sport lub dobrą książkę fantasy lub historyczną. Oczywiście nieustannie zgłębiam meandry branży zawodowego OC.

Kontakt: pawel.kwiatkowski@iexpert.pl

Komentarze: 0

Dodaj komentarz