Rozmawiasz z agentem – słyszysz o prawie do regresu, wypełniasz wniosek przez internet – pada pytanie o regres, zapoznajesz się z ofertą – czytasz, że ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu. O co chodzi z tym regresem, czym on jest i czy warto wykupić prawo do regresu.

Regres w ubezpieczeniach zawodowych jest pojęciem, które należy znać z prostego względu – może rzutować na wypłacenie przez zakład ubezpieczeniowy odszkodowania z OC. Regres ubezpieczeniowy oznacza tyle, że ubezpieczyciel ma prawo zażądać zwrotu wypłaconego odszkodowania, od osoby ubezpieczonej. Taka sytuacja nie zdarza się jednak często, w zasadzie tylko w trzech przypadkach.

Kiedy ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania? Gdy szkoda:

  1. została wyrządzona umyślnie
  2. powstała na skutek rażącego niedbalstwa
  3. została wyrządzona po spożyciu alkoholu, wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

 

WAŻNE! Zakład ubezpieczeń musi udowodnić, że do szkody doszło z powyższych przyczyn.

Czy wykupić regres?

Każdy, zawierając ubezpieczenie ma możliwość wykupienia prawa do regresu. Oznacza to, że nawet w przypadku wystąpienia szkody na skutek rażącego niedbalstwa, ubezpieczyciel nie może domagać się zwrotu odszkodowania.
Należy liczyć się z tym, że takie ubezpieczenie kosztuje nieco więcej. Zazwyczaj różnica to kilkanaście złotych więcej w przypadku OC zawodowego. Zyskuje się jednak pewność, że w przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel nie obciąży go wypłaconym odszkodowaniem.

Nie zawsze trzeba regres wykupować, by być w pełni zabezpieczonym. W niektórych ubezpieczeniach towarzystwo rezygnuje z prawa do regresu. Taka sytuacja ma miejsce np. w OC biur rachunkowych. Wówczas nawet, gdy szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa osoby prowadzącej biuro rachunkowe ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie i nie będzie domagał się zwrotu od ubezpieczonego.

Masz dodatkowe pytania o regres? Napisz do mnie.

Zostaw komentarz