Zakup zawodowej polisy ubezpieczeniowej, której celem jest ochrona mienia firmowego może być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Oferta ubezpieczeniowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest szeroka. Od obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych czy zawodowych, aż po dobrowolną ochronę, której zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa biznesu, pracowników, czy klientów. Przedsiębiorcy podejmując decyzje związane z ubezpieczeniami obawiają się nadmiernego obciążenia finansowego – warto jednak wiedzieć, że koszt polisy można zakwalifikować jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej.

Ogólnie rzecz ujmując zakup zawodowej polisy ubezpieczeniowej, której celem jest ochrona mienia firmowego mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Koszt polisy nie jest również wyłączony z kosztów podatkowych.

Dla niektórych grup zawodowych, ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością jest obowiązkowe. Należą do nich m.in.: architekci, doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, notariusze, pośrednicy nieruchomości oraz przedsiębiorcy usługowo prowadzący księgi rachunkowe, agencje ochrony.

Wykupienie ubezpieczenia OC jest nie tylko ustawowym obowiązkiem, ale przede wszystkim zabezpiecza przedsiębiorcę przed uszczupleniem jego majątku w związku z wypłatą odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Zatem wydatek w postaci składki ubezpieczeniowej:

  • służy zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów.

  • jest ponoszony w wyniku spełnienia obowiązku nałożonego przepisami prawa,

  • ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem zgodnie z interpretacjami organów podatkowych zachodzą wszystkie przesłanki do uznania obowiązkowych polis OC za koszt uzyskania przychodu.

Dobrowolna polisa OC też jest kosztem?

Uzupełnieniem ochrony zawodu jest polisa dobrowolna. Przedsiębiorca decydujący się na zakup dobrowolnego ubezpieczenia nie zawsze może ją zakwalifikować jako koszt. Interpretacje sądów i organów sądowych nie są jednoznaczne.

Zdarzają się sytuacje, w których dobrowolna polisa OC zostanie zinterpretowana jako służąca zarówno celom ochrony działalności gospodarczej, jak i wykonywaniu czynności podlegających ubezpieczeniu np. na podstawie umowy o pracę.

Warto przed zaksięgowaniem polisy w koszty działalności zwrócić się z zapytaniem do urzędu skarbowego.

 

Podstawa prawna:

– Ordynacja podatkowa, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)

1 na “Zawodowe OC jest kosztem

Zostaw komentarz