10 sierpnia kolejne zmiany!

Od tygodnia obowiązują nowe przepisy mające ułatwić dostęp do kolejnych 91 zawodów, czyli tzw. druga transza deregulacji. Pierwsza objęła 51 zawodów, trzecia, nad która trwają prace legislacyjne, obejmie kolejnych 101 profesji.

Deregulacja, która weszła w życie 10 sierpnia dotyczy m.in.: urbanistów, architektów, inżynierów budowlanych, osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, rzeczoznawców samochodowych, aktuariuszy, dróżników obchodowych, zawodów związanych z obsługą metra czy z żeglugą morską i śródlądową oraz nurków. Prezentujemy jakie są aktualne obowiązujące przepisy dla 8 wybranych profesji.

Jak jest od 10 sierpnia?

 

  • Agent celny

Zlikwidowano egzaminy dotychczas zdawane przed komisją MF. Pojawił się warunek ukończenia odpowiednich studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych. Alternatywą dla wykształcenia  jest trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych.

  • Agent ubezpieczeniowy

Nie ma już obligatoryjnego szkolenia dla kandydatów. Pozostał jednak egzamin sprawdzający organizowany przez zakład ubezpieczeń.

  • Architekt

Praktyki w projektowaniu zostały skrócone do roku, a te studenckie są zaliczane na ich poczet.
Pojawiła się możliwość zwolnienia z egzaminu na uprawnienia, o ile uczelnia ma podpisaną umowę z samorządem zawodowym.

  • Broker ubezpieczeniowy

Z egzaminu zostaną zwolnione osoby, które:
– mają sześcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń (w odpowiednim obszarze)
– w ciągu trzech ostatnich lat ukończyły studia wyższe uznane przez komisję.

  • Doradca podatkowy

Droga do zawodu nadal prowadzi przez egzamin i praktykę. Skrócił się jednak wymagany czas jej trwania – do 6 miesięcy.

  • Inżynier budowlany

Uprawnienia w wykonawstwie bez ograniczeń mogą uzyskać inżynierowie pierwszego stopnia. Praktyki w projektowaniu, w które wlicza się także te studenckie, są skrócone do roku.

  • Urbanista

Osoba sporządzająca plany nadal musi mieć wykształcenie wyższe kierunkowe. Zniesiono praktykę zawodową i egzamin. Zlikwidowano Polską Izbę Urbanistów.

  • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Każdy kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest niekaralny prawomocnym wyrokiem sądu za niektóre przestępstwa, może otworzyć biuro rachunkowe.

Więcej o deregulacji zawodu architekta i inżyniera przeczytasz TUTAJ.

Zostaw komentarz