Holowanie i bieżące naprawy. Na jaką pomoc możesz liczyć z assistance?

0
Assistnace samochodowy

Dane są zaskakujące – nawet 93% Polaków posiada pakiet assistance dla swojego pojazdu. Według Europ Assistance  najbardziej pożądaną usługą świadczoną w ramach assistance samochodowego jest holowanie pojazdu (89%) oraz możliwość korzystania z pojazdu zastępczego (69%). Ponad połowa badanych docenia także opcję naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia.

W porównaniu do wyników dwóch poprzednich edycji badania, zauważalny jest wzrost zainteresowania możliwością kontynuowania podróży po awarii – obecnie tę opcję ceni sobie co trzeci respondent. Posiadanie assistance samochodowego ma wiele korzyści i może być bardzo wartościowe w sytuacjach awaryjnych na drodze. Oto kilka powodów, dlaczego warto mieć assistance samochodowy w bardziej rozbudowanej wersji niż bezpłatny pakiet podstawowy oferowany przez ubezpieczycieli przy zakupie OC.

Pomoc w przypadku awarii – holowanie lub drobna naprawa

Gdy Twój samochód ulegnie awarii na drodze, assistance samochodowy może zapewnić natychmiastową pomoc. Wystarczy skontaktować się z serwisem assistance, który wyśle mechanika, aby naprawić drobne usterki na miejscu lub odholować samochód do najbliższego warsztatu.

Zdarza się, że drobna naprawa lub usprawnienie na miejscu nie jest możliwe. Jeśli samochód nie jest w stanie kontynuować jazdy, assistance samochodowy zapewni holowanie pojazdu do wybranego miejsca, takiego jak najbliższy warsztat samochodowy lub pod dom.

Pompowanie opony i rozruch akumulatora

Assistance samochodowy może pomóc w przypadku problemów z oponami, takich jak przebita opona, pomoc w zmianie koła lub zapewnienie rozruchu akumulatora, jeśli masz problemy z uruchomieniem samochodu.

Pomoc w przypadku utraty kluczyków

Zgubienie lub zablokowanie kluczyków w samochodzie to kolejny ze scenariuszów, w którym zadziała assistance samochodowy. Bieżąca pomoc polega wówczas na zapewnieniu pomocy w otwarciu samochodu lub dostarczeniu zapasowego kompletu kluczyków.

Pomoc w przypadku paliwa

Bywa że codzienna rutyna, zaaferowanie pracą zbiegają się w czasie, gdy niska kontrolka pali się już od jakiegoś czasu. Niezatankowany samochód, to stresująca sytuacja, z której łatwo wyjść – zwłaszcza posiadając ubezpieczenie pomocowe. Assistance samochodowy może dostarczyć paliwo do pojazdu, aby bez problemu dostać się do najbliższej stacji benzynowej i móc kontynuować podróż na wakacje, do pracy lub gdziekolwiek podróżujesz.

Pomoc w przypadku wypadku

W przypadku wypadku lub kolizji assistance samochodowy może zapewnić wsparcie, pomagając w organizacji holowania, kontaktując się z odpowiednimi służbami i udzielając porad prawnych.

Posiadanie assistance samochodowego daje poczucie bezpieczeństwa i pewności, że w razie potrzeby otrzymasz pomoc na drodze. Warto rozważyć subskrypcję takiej usługi, aby zminimalizować stres i niedogodności związane z awariami na drodze.

Każdy samochód, niezależnie od stanu czy marki, może ulec awarii w najmniej oczekiwanym momencie. Istotne jest zatem, aby mieć zabezpieczenie w postaci niezawodnej pomocy drogowej, która jest zawsze dostępna dzięki atrakcyjnym usługom assistance.

Limit holowania i cena – parametry wybory assistance

Wybierając pakiet assistance samochodowego, aż 69% badanych przykłada dużą wagę do kosztów zakupu. Jest to znaczny wzrost o ponad 20 punktów procentowych w porównaniu do poprzednich lat. Mimo rosnącego znaczenia ceny, ważnym czynnikiem przy wyborze jest nadal limit kilometrów na holowanie, który jest istotny dla 57% respondentów.

Ubezpieczenia assistance zapewniają dostęp do praktycznych usług, które okazują się przydatne w stresujących sytuacjach – jak wypadek, awaria lub kradzież. Poza holowaniem usługi assistance – zależnie od rodzaju pakietu – zawierają naprawę pojazdu czy samochód zastępczy. Podstawowe pakiety zawierane są w polisach OC lub pakietach OC/AC, co tłumaczy dane raportu Europ Assistance wskazującego że tylko co 10 kierowca nie ma usługi assistance. Te dodatkowe usługi w wersji podstawowej są zwykle bezpłatnym elementem ubezpieczenia OC pojazdu. Jednak warto zwrócić uwagę na jaką pomoc można liczyć na drodze. To kluczowy element, gdy potrzebne jest wsparcie.

Zostaw komentarz