typas
slider2

Inaczej o ubezpieczeniach...

Blog obowiązkowy, zostaniesz na dłużej?

ubezpieczenia zawodowe

Jesteśmy specjalistami

od ubezpieczeń zawodowych

Rzeczoznawca majątkowy bez ubezpieczenia OC nie będzie mógł wystawiać operatów

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projekt przewiduje także istotne zmiany dla rzeczoznawców majątkowych.

Najważniejsza dotyczy posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Projekt wprowadza obowiązek zamieszczania w operacie szacunkowym informacji o OC rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził. Jeżeli informacji o OC zabraknie operat będzie nieważny.

Zdecydowana większość rzeczoznawców jest ubezpieczona, jednak zdarza się, że wykonujący ten zawód nie mają OC, choć obligują ich do tego przepisy prawa. Dlaczego tak się dzieje? Otóż prawo nie przewiduje żądnych sankcji dla tych rzeczoznawców, którzy się nie ubezpieczą. W trakcie prac nad deregulacją zawodu tego także nie unormowano. Teraz widać Ministerstwo planuje uzupełnić tę lukę.

Jak informuję Rzeczpospolita projekt doprecyzowuje także przepisy dotyczące kar dyscyplinarnych nakładanych na rzeczoznawców.

Czekamy na szczegółowe informacje, o planowanych rozwiązaniach, będziemy informować na bieżąco.

Szczegółowy program ubezpieczeń dla członków PFSRM dostępny jest na stronie iExpert.pl

Paweł Kwiatkowski

Paweł Kwiatkowski

O autorze:

Z ubezpieczeniami jestem związany od... 8 lat. Z zawodowymi trochę krócej. Gdy chcę odpocząć od deklaracji i wniosków ubezpieczeniowych stawiam na sport lub dobrą książkę fantasy lub historyczną. Oczywiście nieustannie zgłębiam meandry branży zawodowego OC.

Kontakt: pawel.kwiatkowski@iexpert.pl

Komentarze: 10
 1. Zbigniew Sz. 18:11 23 czerwca 2016

  Panie Pawle, w aktualnym stanie prawnym obowiązkowemu ubezpieczeniu nie podlega rzeczoznawca majątkowy, lecz przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wyceny nieruchomości. Często to ta sama osoba, ale nie zawsze – i rodzi to istotne skutki.
  Z racji tak „ustawionych” przepisów obowiązkowemu ubezpieczeniu nie podlegają rzeczoznawcy majątkowi występujący jako biegli sądowi, sporządzający opinie (operaty szacunkowe) na potrzeby sądów czy podobnych organów – o ile „biegłowania” nie łączą z prowadzoną działalnością gospodarczą. Istnieje wprawdzie możliwość łączenia dochodów z obu rodzajów działalności – ale jest to wyjątek od zasady, skutkujący bardziej w kwestiach podatkowych, niż w kwestiach ubezpieczenia OC.

 2. Agnieszka 08:15 24 czerwca 2016

  Chciałam napisać to co Pan Zbigniew, ale dodam tylko, że próbowałam ubezpieczyć się jako Rzeczoznawca osoba fizyczna. Nie udało się.

 3. Paweł Kwiatkowski 09:50 24 czerwca 2016

  Pani Agnieszko, jeśli potrzebuje Pani takiej ochrony, to zachęcam do kontaktu z p. Iwoną Pawelec – iwona.pawelec@iexpert.pl, która specjalizuje się w ubezpieczeniach rzeczoznawców majątkowych. Takie ubezpieczenie jest dostępne w programie dla członków PFSRM w PZU, dostępne za pośrednictwem iExpert.pl które obsługuje program. Tutaj ma Pani informacje na temat ubezpieczenia rzeczoznawców, którzy wykonują czynności jako osoby fizyczne. https://rzeczoznawca-majatkowy.iexpert.pl/oc-indywidualnie/

 4. Zbigniew Sz. 11:55 24 czerwca 2016

  Panie Pawle, członkami PFSRM są osoby prawne (stowarzyszenia), a nie osoby fizyczne (rzeczoznawcy). Domyślam się, że chodziło Panu o członków stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM.
  Druga rzecz: z czego wynika ograniczenie w możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia, która to możliwość dotyczy wyłącznie członków PFSRM (rozumiem, że chodziło o członków sfederowanych stowarzyszeń), a nie dotyczy członków innych organizacji zawodowych lub rzeczoznawców niestowarzyszonych?
  Co do ostatniej grupy, to w zasadzie jestem w stanie wytłumaczyć to sobie obawami ubezpieczyciela co do oceny ryzyka wystąpienia szkody spowodowanej przez rzeczoznawcę pozostającego poza strukturami stowarzyszeń, przez to np. nie dokształcającego się w takim zakresie jak robią to członkowie organizacji zawodowych.

 5. Paweł Kwiatkowski 12:43 24 czerwca 2016

  Oczywiście Panie Zbigniewie, to był skrót myślowy. Pisząc „członkowie PFSRM” miałem na myśli osoby prowadzące działalność albo wykonujące czynności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, będące członkami Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSRM. Poza PFSRM iExpert.pl posiada także program ubezpieczeń dla Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.
  Natomiast jeśli chodzi o członków innych organizacji zawodowych lub rzeczoznawców niestowarzyszonych, to konieczne jest wystąpienie do PZU o indywidualną ocenę ryzyka, czyli indywidualną kalkulację składki. Dodam, że specjalizujemy się w ubezpieczeniach zawodowych od lat i nie spotkaliśmy się z sytuacją odmowy ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego. Tutaj ponownie polecę Panią Iwonę Pawelec, która pomaga dobrać odpowiednie ubezpieczenie.

 6. Zbigniew Sz. 14:19 24 czerwca 2016

  Ciekawi mnie, jakie kryteria brane są pod uwagę przy kalkulacji ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego (czego pochodną jest wysokość składki), a w szczególności:
  a) jakie oceny w tym zakresie zyskuje rzeczoznawca będący członkiem stowarzyszenia sfederowanego w PFSRM, w zestawieniu z rzeczoznawcą będącym członkiem stowarzyszenia niesfederowanego,
  b) jaka jest podstawa zróżnicowanych ocen (o ile taki zróżnicowanie faktycznie występuje).

 7. Paweł Kwiatkowski 15:03 24 czerwca 2016

  Panie Zbigniewie, składka jest uzależniona od wielu czynników m.in: sumy na jaką chce być Pan ubezpieczony, bezszkodowego okresu ubezpieczenia, obrotu rzeczoznawcy. Jeśli chciałby Pan sprawdzić składkę ubezpieczenia dostępnego w ramach programu PFSRM wystarczy skorzystać z kalkulatora online. Jeśli chce poznać składkę dla osób niestowarzyszonych to zapraszamy do kontaktu telefonicznego 🙂

  Koszt ubezpieczenia dla członków Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSRM jest preferencyjny w związku z podpisanym Porozumieniem między PZU a PFSRM.

 8. Agnieszka 19:29 24 czerwca 2016

  Panie Pawle to ta Pani nie znalazla dla mnie ubezpieczenia 🙂

 9. Paweł Kwiatkowski 10:18 27 czerwca 2016

  Pani Agnieszko, ubezpieczenie dla rzeczoznawcy majątkowego wykonującego czynności osobiście jest elementem oferty PFSRM. Obsługujemy program od kliku lat i dotychczas nie spotkaliśmy się z sytuacją odmowy ubezpieczenia dla rzeczoznawcy, będącego osobą fizyczną. Zapraszam do kontaktu z p. Iwoną Pawelec, być może wkradło się jakieś nieporozumienie w komunikacji. Podam Pani, Pani Agnieszko bezpośredni kontakt w tej sprawie – kom. 502 913 553 lub tel.: 22 100 26 01 lub zachęcam do skorzystania z kalkulatora online.

  https://rzeczoznawca-majatkowy.iexpert.pl/oc-indywidualnie/

 10. Anna 17:27 23 stycznia 2018

  Dzień dobry.
  Jestem pracownikiem etatowym a jednocześnie mam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Mój pracodawca ma wykupione OC. Ja nie prowadzę działalności gospodarczej. Do tej pory zajmowałam się analizami, które nie stanowiły operatu szacunkowego, ale planuje to zmienić. Czy w kontekście zmian w prawie, do operatu szacunkowego mam załączać zawsze OC pracodawcy czy też prawo wymusza na mnie założenie działalności gospodarczej?

Dodaj komentarz