Obowiązkowe ubezpieczenie BUP czy gwarancja bankowa?

0

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów dopuszcza dwie formy ubezpieczenia działalności biura usług płatniczych: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz gwarancję bankową. Które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla BUP?

Za brak ważnego ubezpieczenia lub gwarancji bankowej KNF może nałożyć na biuro usług płatniczych wysokie kary. Średnia kara nakładana w pierwszych miesiącach 2018 r. przez KNF za brak polisy OC biura usług płatniczych lub nieprzekazanie dokumentów organowi nadzorczemu wyniosła 900 zł.

Gwarancja bankowa a polisa OC

Główną różnicą pomiędzy zabezpieczeniem w postaci gwarancji bankowej a ubezpieczenia są wymagane formalności.

Żeby zawrzeć umowę gwarancji bankowej, należy dostarczyć:

  • dokumenty rejestrowe firmy (wpis do ewidencji lub KRS, NIP, Regon, ewentualnie umowa spółki)
  • zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami
  • oświadczenia majątkowe od osób fizycznych (w przypadku wspólnoty majątkowej wraz ze współmałżonkiem)
  • PIT-11 za ostanie 3 lata (w przypadku osób prawnych bilans zysków i strat)
  • referencje

Ubezpieczyciele nie wymagają takich formalności. Do zawarcia polisy wystarczy wypełnienie wniosku i opłacenie składki za ubezpieczenie. Obowiązkowe ubezpieczenie biura usług płatniczych można zawrzeć w kilka minut online, bez zabezpieczenia w postaci weksla (banki wymagają weksla in blanco).

Zostaw komentarz