typas
slider2

Inaczej o ubezpieczeniach...

Blog obowiązkowy, zostaniesz na dłużej?

ubezpieczenia zawodowe

Jesteśmy specjalistami

od ubezpieczeń zawodowych

Zawód pośrednika nieruchomości wymaga większej ochrony

Zawód pośrednika nieruchomości wymaga dużej specjalizacji, określonych predyspozycji i – mimo deregulacji – spełnienia kilku warunków formalnych. Wśród nich znajduje się wymóg posiadania specjalnej polisy OC, przez wielu przedstawicieli zawodu wciąż traktowanej jak zło konieczne. Niesłusznie, gdyż pośrednik nieruchomości bierze na siebie dużą odpowiedzialność zawodową, a ubezpieczenie stanowi podstawowe zabezpieczenie zarówno jego, jak i klienta.

Doświadczenie, często kilkunastoletnia obecność na rynku, wiedza uzupełniana regularnymi szkoleniami – te wszystkie czynniki ograniczają ryzyko wystąpienia błędu zawodowego pośrednika w obrocie nieruchomościami. Niemniej jednak sam przedmiot transakcji, jaką są nieruchomości powoduje, że jeśli błąd wystąpi, to szkoda z tego tytułu może obejmować ogromne sumy.

 

Ryzyko wpisane w zawód

By spełnić to, czego wymaga ustawodawca, pośrednicy nieruchomości często decydują się na wykupienie polisy na minimalną sumę wymaganą prawem. Niewielu zadaje sobie trud, by realnie oszacować ryzyko wynikające z wykonywanego zawodu. 25 tys. euro to minimalna suma gwarancyjna ubezpieczania OC pośredników nieruchomości, narzucona przez polskiego ustawodawcę.

Wielu pośredników decyduje się właśnie na to minimalne zabezpieczenie nie zdając sobie sprawy, że w wielu przypadkach może okazać się ono niewystarczające do pokrycia powstałej szkody, co naraża ich na wypłatę odszkodowania z własnych środków. Wartość transakcji na rynku nieruchomości to zazwyczaj kilkaset tysięcy złotych.

 

Po co ubezpieczenie OC dla pośredników?

Świadczenie usług pośrednictwa z zakresy sprzedaży, zakupu czy najmu nieruchomości na najwyższym poziomie wymaga doskonałego rozeznania na rynku, a także sprawdzenia szeregu detali związanych ze stanem formalno-prawnym lokalu będącego przedmiotem transakcji.

Czasem zaniedbanie lub zwykłe przeoczenie – o co nietrudno w natłoku informacji – może stać się przyczyną nieświadomego działania na szkodę kupującego/sprzedającego, skutkującego koniecznością wypłaty mu odszkodowania z tytułu poniesionych strat, np. inwestycji w mieszkanie, w którym z różnych względów nie będzie można zamieszkać. Szkody takie pokrywane są właśnie z polisy OC pośredników nieruchomości.

 

50 tys. zł euro – czy to wystarczy?

Większość pośredników ubezpiecza się i wykupuje polisę OC na sumę wymaganą prawem. Minimalna kwota ubezpieczenia OC została określona w ustawie na 25 tys. euro, co daje kwotę nieco ponad 100 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że transakcje na takie sumy pojawiają się w mniejszych miastach lub na rynku najmu. W zdecydowanej większości przypadków wysokość transakcji przeprowadzanej z udziałem pośredników znacznie przekracza sumę 25 tys. euro. Wniosek jest prosty – suma zdefiniowana przez ustawodawcę jest niewystarczająca.

Zwiększenie kwoty w obowiązkowym OC pośrednika nieruchomości jest rozwiązaniem, które zabezpieczy interesy samego zainteresowanego, jak i kontrahentów. Po pierwsze, ubezpieczenie będzie stanowić realne, dopasowane do transakcji zabezpieczenie, w której pośrednik bierze udział. Z drugiej strony wyższa kwota gwarancyjna podniesie wiarygodność w oczach klientów, którzy coraz częściej przy wyborze osoby pośredniczącej kierują się m.in. gwarancjami zabezpieczenia całej transakcji, wynikającymi z wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pośrednika nieruchomości.

 

Konsekwencja zbyt niskiej sumy?

W przypadku wystąpienia szkody najwygodniejszym sposobem zarówno dla pośrednika, jak i klienta, jest skorzystanie z wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową z OC pośrednika. Niestety zbyt niskie zabezpieczenie niejednokrotnie uniemożliwia takie działania, czego efektem jest rozstrzyganie sporów w sądzie, gdzie sprawy cywilne toczą się długi czas i są kosztowne dla obu stron. Przy zakupie polisy OC z wyższą kwotą gwarancyjną w przypadku wystąpienia szkody zarówno klient, jak i pośrednik mają pewność, że odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy OC, co oznacza szybkie i polubowne załatwienie sprawy, bez konieczności występowania na drogę sądową.

Niezmiernie istotny jest również aspekt finansowy – dzięki wysokiej kwocie ubezpieczenia wszystkie szkody pokryje polisa OC, z kolei przy minimalnym ubezpieczeniu i sprawie sądowej koszty wypłaty odszkodowania ponosi ubezpieczyciel tylko do sumy ubezpieczenia, pośrednik pokrywa pozostałą część roszczenia z własnych środków. W przypadku kilkusettysięcznych, a nawet milionowych kwot, pojedyncze zaniedbanie i przegranie takiej sprawy może oznaczać kilkuset tysięczne długi.

 

Polisa zwiększa zaufanie

Nic więc dziwnego, że dodatkowe OC cieszy się wśród pośredników nieruchomości coraz większą popularnością – jak pokazują dane, już blisko ¼ wszystkich przedsiębiorstw (w tym jednoosobowych działalności gospodarczych) zajmujących się obrotem nieruchomości posiada takie zabezpieczenie, a ich liczba stale rośnie. Podczas zawierania ubezpieczenia pośrednik nieruchomości ma możliwość wyboru sumy, na którą chce się ubezpieczyć. Zazwyczaj jest to przedział od 50 tys. euro aż do 500 tys. euro.

Większe sumy na polisie OC pośrednika nieruchomości świadczą o rosnącej świadomości zarówno konsumentów, jak i osób prowadzących działalność w branży pośrednictwa nieruchomości, którzy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie daje rozszerzona polisa OC.

Notka prawna:

Jak stanowi § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami z dn. 13 grudnia 2013 r.: „Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami”. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC tej grupy zawodowej wynosi równowartość 25 tys. euro.

Hubert Sobczyński

Hubert Sobczyński

O autorze:

Jestem związany z ubezpieczeniami od 7 lat. Przez większość tego czasu zajmuję się OC zawodowym. Pracowałem przy tworzeniu obowiązkowych ubezpieczeń zawodowych dla rzeczoznawców majątkowych, radców prawnych i pośredników nieruchomości. Dzięki czemu ubezpieczenia zawodowe nie mają dla mnie tajemnic.

Kontakt: hubert.sobczynski@iexpert.pl

Komentarze: 1
  1. Wioleta 11:33 7 czerwca 2017

    Jaka jest różnica między obowiązkowym a dobrowolnym. Lepiej zrobić obowiązkowe na wyższą SU czy lepiej zrobić minimalne i uzupełnić dobrowolnym?

Dodaj komentarz