Ochrona na nowy rok – pamiętaj o obowiązkowym OC rzeczoznawcy!

Początek roku to czas, gdy większości rzeczoznawców wygasa polisa OC zawodu. Obecnie wznowienie jej jest o tyle istotniejsze, że w tym roku wprowadzono mechanizmy kontroli i nakładania kar na rzeczoznawców nieposiadających wymaganego przez ministerstwo ubezpieczenia.

Ważna ochrona zawodu

Polisa OC rzeczoznawcy jest istotnym elementem wykonywania zawodu. Ubezpieczenie OC to nie tylko spełnienie obowiązku, to także ochrona majątku rzeczoznawcy i zwiększenie wiarygodności w oczach klientów. W razie szkody rzeczoznawca bez ważnego ubezpieczenia OC nie dość, że będzie musiał pokryć straty z własnego majątku, to może też zostać na niego nałożona sankcja w postaci grzywny.

Kary za brak obowiązkowego OC rzeczoznawcy majątkowego

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 1 września 2017 r. wprowadziła zapis, zgodnie z którym Inspekcja Handlowa została uprawniona do weryfikacji ubezpieczeń OC rzeczoznawców oraz do nakładania kar finansowych.

Na rzeczoznawców majątkowych, którzy nie posiadają obowiązkowego OC bądź nie załączą polisy do operatu szacunkowego i umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, zostaną nałożone wysokie sankcje finansowe.

Kara wynosić będzie od dwu- do pięciokrotności średnich miesięcznych wynagrodzeń ustalonych dla polskiej gospodarki przez Główny Urząd Statystyczny. Przy obecnej średniej krajowej minimalna kara wyniesie 8 tysięcy złotych, a maksymalnie może sięgnąć nawet 20 tysięcy zł. Przeciętne wynagrodzenie jest ustalane co roku, zatem poziom kar będzie stale się zmieniał. Ponieważ poziom wynagrodzeń rośnie, możemy spodziewać się także wzrostu wysokości kar.

Choć przepisy wymagają tylko wykupienia polisy obowiązkowej, warto rozważyć rozszerzenie ochrony rzeczoznawcy np. o podwykonawców lub ochronę dokumentów – każdemu przedsiębiorcy zapewni to większy spokój, a w razie nieprzewidzianych wydarzeń będzie odpowiednio chronić majątek rzeczoznawcy.

Coraz popularniejsze jest również OC biegłego sądowego. Mimo początkowych wątpliwości środowiska, po ubezpieczenie przeznaczone dla rzeczoznawców powołanych na funkcję biegłego sięga coraz więcej osób.

Zostaw komentarz