Zmiany w regulacji zawodu księgowego?

0

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje na temat przyszłości zawodu księgowego. W 2014 roku zderegulowano usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zmianom przyświecała idea ułatwienia dostępu do tzw. regulowanych zawodów, czyli takich, które mogą wykonywać jedynie osoby z uprawnieniami zawodowymi. Zdaniem dużej części środowiska był to błąd, który negatywnie wpłynął na poziom usług  księgowych w Polsce. Czy zmiany faktycznie nastąpią i na jak dużą skalę? To temat toczących się obecnie dyskusji.

Księgowy — zawód regulowany?

Pierwotnie (przed 2014 rokiem) zawód księgowego był zawodem regulowanym. To oznacza, że mogły wykonywać jedynie osoby, które otrzymały certyfikat księgowy Ministra Finansów lub świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów, a także doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Słowem — należało dysponować odpowiednimi uprawnieniami i dokumentami, które mogłyby taki stan rzeczy potwierdzić.

Zmiany w 2014 roku spowodowały, że zawód ten mogła wykonywać każda osoba, która wykazywała pełną czynność zdolności prawnych, posiadała ubezpieczenie OC i była niekarana. Deregulacji zawodu księgowego dokonano na mocy ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych — Dz. U. poz. 768.

Badanie ankietowe Ministerstwa Finansów na temat zawodu księgowego

W 2018 roku Ministerstwo Finansów przeprowadziło badanie, którego celem było poznanie opinii społeczeństwa na temat zawodu księgowego oraz potrzeby wprowadzenia odgórnych regulacji. Wyniki badań wskazują, że jakość usług świadczonych przez księgowość obniżyła się, choć na to zjawisko mogą mieć wpływ inne czynniki niż deregulacja zawodu. Nie wszystkie założenia deregulacji zostały osiągnięte. Analiza odpowiedzi ankietowanych wykazała także, że osoby korzystające z usług księgowych oczekują od przedstawicieli tego zawodu regularnej aktualizacji wiedzy, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. Po deregulacji zawodu księgowego nie wykształciły się sposoby certyfikacji księgowych, które cieszyłyby się podobnym zaufaniem, jak certyfikat Ministra Finansów. Aż 73% ankietowanych skłania się ku ponownej ustawowej regulacji zawodu księgowego.

W efekcie MF wysunął postulat o konieczności stworzenia systemu certyfikacji usług księgowych. Uznano, że przyszłość zawodu księgowego wymaga dalszej dyskusji. Ministerstwo Finansów stworzyło dokument zawierający zagadnienia, które mają stać się punktem wyjścia do rozmów o zawodzie księgowego.

Konsultacje w sprawie przyszłości zawodu księgowego

Ministerstwo Finansów deklaruje, że istotne są informacje i opinie różnych środowisk na temat zawodu księgowego i jego przyszłości. Prekonsultacje potrwają do 31 maja 2022 roku, a głos mogą zabrać wszyscy zainteresowani. Według Ministerstwa Finansów wynik rozmów i konsultacji ma wytyczyć kierunek zmian. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z entuzjazmem odniosło się do tej inicjatywy, jednak zauważyło, że została ona zaproponowana w wyjątkowo trudnym dla księgowości okresie. Więcej o prekonsultacjach można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów.

Zostaw komentarz