typas
slider2

Inaczej o ubezpieczeniach...

Blog obowiązkowy, zostaniesz na dłużej?

ubezpieczenia zawodowe

Jesteśmy specjalistami

od ubezpieczeń zawodowych

Będą zmiany w ubezpieczeniu OC?

Polska Izba Motoryzacji,  Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Związek Rzemiosła Polskiego proponują, by ograniczyć sposoby naprawienia szkody z polisy OC. Celem jest ochrona właścicieli pojazdów przed wypłatą zaniżonych odszkodowań. Problem dotyczy przede wszystkim starszych aut.

Współpraca z rzeczoznawcą ppoż. wymaga dodatkowej ochrony w zakresie OC

Projektowanie budynków i obiektów budowlanych definiuje gąszcz praw szczegółowych – ustaw i rozporządzeń. Wśród kwestii regulowanych przez ustawodawcę jest także współpraca z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Architekci zdają sobie sprawę, że współpraca z rzeczoznawcami w niektórych obszarach jest obligatoryjna, nie mają jednak świadomości, że kwestia odpowiedzialności cywilnej jest bardziej złożona. Świadczą o tym przypadki odrzucanych roszczeń z obowiązkowej polisy OC architekta.

Zmiany u pośredników i zarządców

Trwają prace nad zmianami w przepisach dotyczących zawodu pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego. Zmiany, które dotkną przedstawicieli tego zawodu zawarte są w nowelizowanej ustawie o gospodarce nieruchomościami. Autorem propozycji jest Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury. To pierwszy duży projekt od czasu deregulacji tych zawodów przed trzema laty. Nie wszystkim jednak te propozycje się podobają.  Największa krytyka dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Polacy rzadziej skarżą za zakażenia szpitalne, częściej o porody

Co roku w polskich placówkach dochodzi do kilkuset tysięcy tzw. zdarzeń medycznych, czyli złej diagnozy, nieudanej operacji, które prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy nawet jego śmierci. O ile jeszcze kilka lat temu Polacy najczęściej występowali na drogę sądową w związku z zakażeniem w szpitalu, dziś większość spraw dotyczy błędów medycznych dotyczących porodów.

Polisa OC warunkiem startowania w przetargu

Praktyka pokazuje, że polisa OC jest coraz częściej pojawiającym się wymogiem definiowanym w przetargach i zamówieniach. To nie tylko wymóg korporacyjny, cechujący największe koncerny, ale także efekt rosnącej świadomości małych i średnich podmiotów. Firmy oczekują polisy jako warunku współpracy najczęściej wobec podmiotów wysokospecjalistycznych – działających w branży usług projektowych, prawnych czy finansowych.