typas
slider2

Inaczej o ubezpieczeniach...

Blog obowiązkowy, zostaniesz na dłużej?

ubezpieczenia zawodowe

Jesteśmy specjalistami

od ubezpieczeń zawodowych

Deregulacja ponad 90 zawodów uchwalona

8213432552_fd1a8cc461_m

Sejm uchwalił tzw. drugą transzę deregulacji zawodów. Dotyczy ona 82 profesji technicznych, m. in. architektów i urbanistów oraz 9 zawodów rynku finansowego. W 91 profesjach objętych deregulacją pracuje łącznie ponad 200 tys. osób.

Deregulacją objęto zawód architekta, urbanisty, agenta ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta. Podobnie jak w przypadku poprzedniej deregulacji w wielu przypadkach proces spotkał się z dużym oporem samorządów i organizacji działających w poszczególnych branżach.

Zniesiony zostaje obowiązek praktyk dla przyszłych urbanistów. W przypadku architektów i inżynierów z uprawnieniami budowlanymi skrócono praktyki zawodowe. Do kierowania robotami budowlanymi mają być dopuszczone osoby z wykształceniem wyższym I stopnia, a w ograniczonym zakresie – także technicy.

Doradców podatkowych czeka między innymi zwolnienie z praktyki w urzędzie skarbowym, w niektórych przypadkach możliwe też będzie zwolnienie z egzaminu. Całkowitą deregulacją objęto usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Na agentach ubezpieczeniowych w dalszym ciągu będzie spoczywał obowiązek zaliczenia egzaminu, ale udział w szkoleniu organizowanym przez zakład ubezpieczeń zlikwidowano.

Przeciwko zmianom protestowały nie tylko samorządy, ale również organy zrzeszające grupy zawodowe – m. in. Krajowa Izba Urbanistów, która ma zostać zlikwidowana. Rząd uważa, że rozwiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych spowodują wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Powinny też uwolnić nowe miejsca pracy.

Przyjęty pakiet zapisów deregulacyjnych jest drugim takim dokumentem przeforsowanym przez Sejm – poprzedni dotyczył między innymi zawodów prawniczych. W kolejce czekają jeszcze jeszcze dwie transze. Kolejna już przygotowana przez rząd, obejmie 101 zawodów.

Komentarze: 0

Dodaj komentarz