Pierwsza transza ustawy podpisana

0

Stało się… 9 lipca 2013r.  Prezydent podpisał pierwszą partię deregulacji, która dotyczy aż 51 profesji. Oznacza to np. że teraz dużo prościej będzie zostać np. notariuszem, albo zarządcą nieruchomości.

Niektóre zawody objęte pierwszą transzą deregulacji:

  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
  • rzeczoznawcy majątkowi,
  • zarządcy nieruchomości,
  • notariusze,
  • komornicy,
  • radcowie prawni,
  • adwokaci,
  • taksówkarze
  • detektywi

Jeśli chodzi o wprowadzenie zmian, to większość z nich, w tym dotyczących prawniczych profesji wchodzi w życie po 30 dniach od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw. Ale już inne m.in. dotyczące nieruchomości od 2014 roku.

Każdy może  pracować w nieruchomościach

Tak, właśnie w wyniku deregulacji teraz zarządcą i pośrednikiem i może zostać praktycznie każdy. Już nie trzeba będzie mieć jak dotychczas ukończonych studiów wyższych. Nie będziecie musieli nawet odbywać praktyk. Dodatkowo naprawdę będzie bardzo mało ograniczeń, bo kandydat nawet nie będzie musiał mieć wykształcenia średniego! Teraz jedyny wymóg, by zostać zarządcą lub pośrednikiem to wykupienie obowiązkowego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. (tu możecie o tym przeczytać:  https://posrednik-nieruchomosci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe

Zmiany, choć mniej radykalne objęły także rzeczoznawców majątkowych. Kandydat na rzeczoznawcę musi nadal legitymować się wykształceniem wyższym w zakresie wyceny nieruchomości, jednak nie musi już ukończyć kierunkowych studiów podyplomowych. Utrzymano także wymóg odbycia praktyki zawodowej choć skróconą ja o połowę do 6 miesięcy.

 Jesteś notariuszem – czekają Cię zmiany

To chyba właśnie dla notariuszy zostały zaprojektowane i wdrożone największe zmiany. Jedną z nich jest likwidacja asesury. Do tej pory było tak, że po odbyciu 2,5-rocznej aplikacji i zdaniu egzaminu notarialnego kandydat na rejenta musiał przez co najmniej dwa lata pracować jako asesor w kancelarii starszego stażem kolegi.  Teraz od razu po egzaminie zawodowym będzie mógł zostać rejentem.

 Jest jednak alternatywa…

Nie każdy prawnik po zdaniu egzaminu może od razu założyć swoja kancelarię, a przede wszystkim ją utrzymać. Dlatego ustawodawca daje alternatywę: osoby, które zdały egzamin będą  mogły zostać zastępcą notariusza i pracować na tym stanowisku w już istniejące kancelarii. Te zmiany nie dla wszystkich są słuszne – zmianom i likwidacji asesury był przeciwny samorząd notarialny.

Ułatwienie dla wszystkich

Dzięki nowelizacji ustawy przechodzenie między zawodami będzie bardziej elastyczne. Radcą prawnym i adwokatem będzie mógł zostać np. komornik z minimum trzyletnim doświadczeniem. Dotychczas było to możliwe np. dla sędziego lub notariusza.

 Bez ubezpieczenia ani rusz

Deregulacja zawodów z jednej strony jest na pewno ułatwieniem dla wielu osób, które aspirują, by zostać prawnikiem lub np. chcą związać karierę z rynkiem nieruchomości. Ale to ułatwienie niesie za sobą także ryzyko. Mniej musimy udowadniać, co daje poczucie większej pewności siebie, ale bez sprawdzenia praktycznego umiejętności. Dlatego bardzo dobrze, że są ubezpieczenia zawodowe. Chronią klientów przed błędami usługodawców, a ci którzy je świadczą zyskują poczucie bezpieczeństwa, bo odpowiedzialność za możliwe błędy zostaje przeniesiona na towarzystwo ubezpieczeniowe.

iExpert.pl oferuje cała paletę produktów ubezpieczeniowych gwarantujących wszechstronną ochronę wykonywanej działalności. Posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC nie zawsze oznacza ochronę w każdym przypadku. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy po przeprowadzanie krótkiego wywiadu dotyczącego zakresu działalności będą mogli dopasować odpowiednią ochronę.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla: Pośredników Nieruchomości, Rzeczoznawcy Majątkowego, Radcy Prawnego, Notariusza, Adwokata i innych profesji

Co dalej?

Obecnie trwają prace nad kolejnymi transzami deregulacji. Niedawno do Sejmu przekazano drugą, dotyczącą 91 profesji. Prace prowadzone są nad trzecią transzą deregulacji, która obejmuje aż 104 profesje. Na razie jednak te dwie transze są dyskutowane. Co będzie dalej, czas pokaże!

Zostaw komentarz