typas
slider2

Inaczej o ubezpieczeniach...

Blog obowiązkowy, zostaniesz na dłużej?

ubezpieczenia zawodowe

Jesteśmy specjalistami

od ubezpieczeń zawodowych

Obowiązkowe ubezpieczenie BUP czy gwarancja bankowa?

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów dopuszcza dwie formy ubezpieczenia działalności biura usług płatniczych: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz gwarancję bankową. Które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla BUP?

Za brak ważnego ubezpieczenia lub gwarancji bankowej KNF może nałożyć na biuro usług płatniczych wysokie kary. Średnia kara nakładana w pierwszych miesiącach 2018 r. przez KNF za brak polisy OC biura usług płatniczych lub nieprzekazanie dokumentów organowi nadzorczemu wyniosła 900 zł.

Gwarancja bankowa a polisa OC

Główną różnicą pomiędzy zabezpieczeniem w postaci gwarancji bankowej a ubezpieczenia są wymagane formalności.

Żeby zawrzeć umowę gwarancji bankowej, należy dostarczyć:

  • dokumenty rejestrowe firmy (wpis do ewidencji lub KRS, NIP, Regon, ewentualnie umowa spółki)
  • zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami
  • oświadczenia majątkowe od osób fizycznych (w przypadku wspólnoty majątkowej wraz ze współmałżonkiem)
  • PIT-11 za ostanie 3 lata (w przypadku osób prawnych bilans zysków i strat)
  • referencje

Ubezpieczyciele nie wymagają takich formalności. Do zawarcia polisy wystarczy wypełnienie wniosku i opłacenie składki za ubezpieczenie. Obowiązkowe ubezpieczenie biura usług płatniczych można zawrzeć w kilka minut online, bez zabezpieczenia w postaci weksla (banki wymagają weksla in blanco).

Komentarze: 0

Dodaj komentarz